Geen ecodesigneisen voor industriële ovens, wel energie-efficiëntie eisen via industriële emissierichtlijn | Agoria

Geen ecodesigneisen voor industriële ovens, wel energie-efficiëntie eisen via industriële emissierichtlijn

Gepubliceerd op 17/06/14 door Marc Cumps

Op 6 mei vond het ecodesign consultatieforum voor industriële ovens plaats. Er werd gekeken naar mogelijke energie-efficiëntiemaatregelen voor dit type van producten. De productgroep was verdeeld in 7 subcategoriëen met verschillende opties. In bijgaand werkdocument 

Afbeelding
(+ bijlage A 
Afbeelding
) worden de 4 verschillende beleidsopties verder uitgelegd:

  1. Verschillende ecodesigneisen per categorie in een ecodesignverordening
  2. Dezelfde eisen per categorie maar dan als onderdeel van industriële emissierichtlijn
  3. Ondersteuning van de energie-efficiëntie van ovens door nationale maatregelen
  4. Vrijwillige overeenkomst voor industriële ovens

 
De voorgestelde ecodesignmaatregelen waren: optimale gas/lucht ratio, betere isolatie en hitteterugwinning. Tijdens het consultatieforum werd al snel duidelijk dat eisen voor industriële ovens moeilijk met ecodesignmaatregelen kunnen worden opgelegd (vanwege de grote verscheidenheid aan processen en producten) en dat optie 3 en 4 evenmin kans maakten. Daarom werd besloten om de ecodesignmaatregelen uit het voorstel in te voeren via sectorspecifieke maatregelen als onderdeel van de industriële emissierichtlijn 2010/75/EU.

Dit zal echter enkel gelden voor ovens en installaties van meer dan 50 MW. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren met middelgrote ovens die geen onderdeel zijn van installaties van meer dan 50 MW. De kans bestaat dat ze onder het nieuwe voorstel voor de 'Medium Combustion Plant'-richtlijn zullen vallen, waarbij de focus meer zal liggen op de luchtkwaliteit. Voor de kleinste ovens in laboratoria konden wel ecodesignmaatregelen ontwikkeld worden, maar was het potentieel te laag. Voor deze ovens zullen waarschijnlijk geen maatregelen worden ingevoerd.

De Europese Commissie wacht nu op de laatste versie van de 'impact assessment' en zal daarna

De rest is gereserveerd voor Agoria leden