Geen akkoord over ecodesigneisen voor CV-ketels en lokale ruimteverwarmers op vaste brandstoffen | Agoria

Geen akkoord over ecodesigneisen voor CV-ketels en lokale ruimteverwarmers op vaste brandstoffen

Gepubliceerd op 01/11/13 door Marc Cumps
In een artikel dat we in juli in Agoria Online publiceerden (zie verwant artikel), meldden we dat er bijna een akkoord was over de ecodesign- en labellingeisen voor lokale ruimteverwarming en dat de lidstaten er nog alleen over moesten stemmen in het zogenoemde ‘regulatory committee’.

Deze stemming zou eigenlijk eind september plaatsvinden, maar omdat de lidstaten het niet eens konden worden over het voorstel voor centrale verwamingsketels met vaste brandstoffen was midden oktober een vergadering over de toestellen voor lokale ruimteverwarming (kachels) gepland. Tijdens deze vergadering werd ook geen compromis gevonden voor de ecodesigneisen, waarna besloten werd het voorstel voor de lokale ruimteverwarming in tweeën te splitsen:

  • een voorstel voor ecodesigneisen voor lokale ruimteverwarmers op elektriciteit, gas en olie,
  • een voorstel voor lokale ruimteverwarmers op vaste brandstof (kachels).

Het eerste voorstel is goedgekeurd, maar voor het tweede voorstel hoopt de Europese Commissie vóór eind 2013 met een oplossing te komen. Voor ketels op vaste brandstoffen was er in september ook geen akkoord. Omdat dezelfde onderwerpen (Biomass Labelling Coefficient en emissie) bij de ketels en kachels voorwerp van discussie zijn, behandelt de Commissie beide productgroepen voorlopig gezamenlijk.

De uiteindelijke tekst van het eerste voorstel wordt binnenkort verwacht en zal daarna naar het Europees Parlement en de Raad worden gestuurd, waarna het alleen nog geblokkeerd kan worden voordat het definitief van kracht wordt.

De discussie ging enkel over de ecodesigneisen, want de labellingeisen behoeven geen goedkeuring in het ‘regulatory committee’ en zijn daarom niet veranderd sinds het voorstel in juli. Deze

De rest is gereserveerd voor Agoria leden