Gebruik Energy Labelling Database (EPREL) bij productcontroles gedeeltelijk van start | Agoria

Gebruik Energy Labelling Database (EPREL) bij productcontroles gedeeltelijk van start

Gepubliceerd op 08/05/20 door Charlotte van de Water
Begin 2019 ging de registratieverplichting in de Energy labelling database (EPREL) van start, hoewel de database nog niet helemaal af was. Ruim een jaar later staan er meer dan 210.000 modellen in de database en hebben ook de overheidsinstanties bevoegd voor productcontroles toegang gekregen. Lees hier een korte update over de jongste ontwikkelingen. 

Klik hier om naar de EPREL database te gaan.

Met de introductie van de EPREL database is productregistratie een vast onderdeel van het verkopen van producten geworden. Op het moment dat een product onder energy labelling regelgeving valt, moet het in de database worden geregistreerd voor het op de markt geplaatst wordt. Dit geldt voor alle producten die sinds 1 augustus 2017 op de markt geplaatst werden. De registratieverplichting is onderdeel van de implementatie van de overkoepelende Energy labelling Verordening, die in 2017 werd herzien. Het afgelopen jaar werd hard doorgewerkt aan uitbreidingen van de database, die bij de lancering op 1 januari 2019 nog niet compleet was.

Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen:

Beschikbaarheid van deel voor marktautoriteiten

Begin 2020 hebben de markttoezichthoudende autoriteiten toegang gekregen tot de Energy labelling database (EPREL). Daarmee kunnen zij de database gedeeltelijk in gebruik nemen; de productdata is voor hen zichtbaar, maar er zijn nog geen analysemogelijkheden beschikbaar. Ook moet er nog een link gelegd worden met een andere database, die door de autoriteiten gebruikt wordt voor het toezicht. De Europese Commissie verwacht deze laatste zaken tegen het eind van het jaar gereed te hebben.

Openstelling database naar het publiek

Het is altijd de bedoeling geweest om een deel van de productdata in EPREL beschikbaar te maken voor het grote publiek. Hiervoor werkt de Europese Commissie momenteel aan een prototype ter voorbereiding van een testfase. Het publieke deel zal de mogelijkheid bevatten om producten te zoeken via op bepaalde karakteristieken en om een vergelijking tussen meerdere producten te maken. De lancering van het publieke deel staat gepland voor begin 2021. 

Discussie rond in te voeren waarden

Vorig jaar is er discussie ontstaan rond de in de database in te voeren waarden. Er wordt in de regelgeving gesproken over gemeten waarden (testresultaten), gedeclareerde waarden en tussentijdse resultaten, maar het was niet altijd duidelijk welke data in de database moet worden opgenomen. Na een discussie tussen de Europese Commissie, de lidstaten en stakeholders is besloten dat een aantal regelgevingen zullen worden aangepast om verduidelijking te geven over het type waarde dat moet worden opgenomen. 

Tijdelijke onderbreking van registratiemogelijkheid in mei

Wegens onderhoud aan de EPREL-database, zal het in de tweede helft van mei voor ongeveer één tot twee weken niet mogelijk zijn om producten in EPREL de registreren. Dit betekent dat zowel fabrikanten en leveranciers als de overheidsinstanties gedurende deze periode geen toegang tot de EPREL-data zullen hebben. De exacte data van de ‘EPREL offline periode’ zullen bekendgemaakt worden in de EPREL Workspace

Planning voor registratiemogelijkheid nieuwe regelgevingen

In december werden een aantal Ecodesign en energy labelling regelgevingen gepubliceerd met daarin een aantal nieuwe vereisten en definities, zoals bijvoorbeeld verlichting. Met de nieuwe regelgeving kan het zijn dat er nieuwe producten of andere parameters in de EPREL-database geregistreerd moeten worden om ze op de Europese markt te mogen plaatsen. De Europese Commissie zal eind dit jaar aan de slag gaan om de templates te ontwikkelen waarmee de producten in EPREL geregistreerd kunnen worden.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Nu de overheidsinstanties toegang hebben gekregen tot de database, kunnen zij van start met het gebruik van de data bij hun productcontroles. Het is daarom een goed moment om nog eens te controleren of al uw producten vallend onder energy labelling regelgeving juist geregistreerd staan in officiële EPREL-database. Producten geregistreerd in de EPREL-‘testomgeving’ worden niet automatisch overgezet, dus zij moeten apart in de officiële database geregisteerd worden. Meer informatie over de veelgestelde vragen over EPREL vindt u hier.

Was dit artikel nuttig?