Enterprise servers wordt volgende productgroep met ecodesigneisen | Agoria

Enterprise servers wordt volgende productgroep met ecodesigneisen

Gepubliceerd op 27/09/13 door Marc Cumps
In het ecodesign werkprogramma 2012-2014 is bepaald dat voor de productgroep “enterprise servers, data storage and ancillary equipment” bij voorrang ecodesignvoorschriften moeten worden uitgewerkt. Daarom heeft de Europese Commissie een consortium van consultants – Bio Intelligence Service en Fraunhofer IWM – opdracht gegeven een voorbereidende studie uit te voeren die volgens de planning in februari 2015 klaar moet zijn.

Deze studie is de eerste stap in de opstelling van ecodesign- en labellingeisen. Daarna zal de Europese Commissie via een vastgestelde procedure een voorstel uitwerken en ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad voorleggen. Tijdens dit proces zal de industrie de gelegenheid krijgen om input te leveren.

In het werkprogramma van de studie wordt de productgroep “enterprise servers” als volgt gedefinieerd: “Server and (data) storage equipment means small scale servers, enterprise servers and related server communication and storage equipment and, specific power conversion equipment for these components.”

Op de website http://www.ecodesign-servers.eu/home kunt u de voorbereidende studie te volgen. U kunt zich er ook inschrijven om op de hoogte te worden gehouden van de laatste ontwikkelingen van de studie.

Bij Agoria worden de activiteiten afgestemd op de wensen van de leden. Wanneer u geïnteresseerd bent in de mogelijke ecodesignmaatregelen voor enterprise servers, kunt u dit laten weten aan Tim Hamers (zie hieronder). Agoria zal de vorderingen dan volgen en u tijdig over veranderingen informeren.

Neem voor algemene informatie over ecodesign en labelling deel aan het seminar dat Agoria op 30 september over dit thema organiseert. Meer informatie en inschrijving.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden