Ecodesignverordening voor elektromotoren krijgt bredere scope | Agoria

Ecodesignverordening voor elektromotoren krijgt bredere scope

Gepubliceerd op 28/09/13 door Marc Cumps
De Europese Commissie is momenteel bezig met het ontwikkelen van ecodesigneisen voor elektromotoren die nog niet onder verordening 640/2009 inzake het ecologisch ontwerp van elektromotoren vallen. Op dit ogenblik moeten de meeste elektromotoren tussen de 0,75 en 375 kW aan bepaalde eisen inzake ecologische ontwerp voldoen (zie verwant artikel). Bedoelde elektromotoren moeten sedert 16 juni 2011 het IE2-efficiëntieniveau halen.

De nieuwe eisen zullen gelden voor de motoren die buiten het toepassingsgebied van de verordening van 2009 vallen. Het zal meer bepaald gaan om:

  • motoren met vermogens buiten de 0,75 kW – 375 kW range. Er zal bijzondere aandacht gaan naar kleine motoren van meer dan 120 W en motoren met een vermogen tussen 375 en 1000 kW,
  • motoren waarop de vorige verordening niet van toepassing was zoals remmotoren,
  • zogenaamde ‘special purpose inverter duty motors’,
  • motoren die gebruikmaken van opkomende state-of-the-art technologieën zoals permanent magneetmotoren (PM), line-start permanente magneetmotoren en geschakelde reluctantiemotoren (SR).

Voor meer informatie over het ecologisch ontwerp van elektromotoren kunt u terecht op www.eco-motors-drives.eu. Daar kunt u zich ook inschrijven om rechtstreeks op de hoogte te worden gehouden.

Als onderdeel van het proces voor het ontwikkelen van de eisen is een consultant nu bezig met een voorbereidende studie voor deze motoren. De eerste hoofdstukken met een beschrijving van de huidige situatie zijn al geschreven. Download ze hier.

Wanneer deze studie is afgerond, zal overleg plaatsvinden tussen de Europese Commissie, de lidstaten en de stakeholders om de ecodesigneisen vast te leggen. Wanneer u geïnteresseerd bent in

De rest is gereserveerd voor Agoria leden