Ecodesign circulatoren en waterpompen: raadpleeg de 'guidelines' van Europump | Agoria

Ecodesign circulatoren en waterpompen: raadpleeg de 'guidelines' van Europump

Gepubliceerd op 07/11/12 door Stijn Pauwels

Vanaf 2014 mogen nog enkel circulatiepompen met een energie-efficiëntie-index van ten hoogste 0,27 op de markt worden gebracht en vanaf 2016 mag deze index niet hoger zijn dan 0,23. Deze ecodesignvereisten worden opgelegd door verordeningen 641/2009/EC en 622/2012/EC ter uitvoering van de ecodesignrichtlijn.

Om de pompenfabrikanten te helpen bij de praktische toepassing van deze verordeningen heeft Europump, het Europees comité van de sector, een handleiding gepubliceerd. Daarin geeft Europump aan hoe het de volgende definities en termen in de tekst van de verordeningen interpreteert:

  • op de markt brengen 
  • CE-markering en verklaring van overeenstemming 
  • scope van de reglementering 
  • stand alone circulatoren voor zonne-energie- en warmtepomptoepassingen
  • specifieke snelheidscorrectie 
  • benchmarkwaarde
  • verwijzing naar norm EN16297

Verordening 547/2012 van 25 juni 2012, die richtlijn 2009/125/EC betreffende het ecodesign van energiegerelateerde producten implementeert, legt minimum efficiëntiebeperkingen voor waterpompen op. Gezien de verwarring en de problemen met deze reglementering heeft Europump hiervoor ook een ‘guide’ opgesteld om tot een uniforme interpretatie te komen en de scope duidelijk af te lijnen.

Downloads:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden