Brexit: welke normen zijn “geharmoniseerd” voor de UKCA-markering? | Agoria

Brexit: welke normen zijn “geharmoniseerd” voor de UKCA-markering?

Afbeelding
Gepubliceerd op 05/05/21 door Stephan Belaen
De regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) publiceert lijsten van “designated standards” of "aangewezen normen" die kunnen worden gebruikt als basis voor conformiteit met de vereisten van de UKCA-markering, op precies dezelfde wijze als geharmoniseerde normen een vermoeden van conformiteit voor de CE-markering opleveren.

Een “aangewezen norm” is een norm die bij consensus is ontwikkeld en die door de VK overheid geheel of gedeeltelijk wordt erkend door de referentie ervan in een formeel publicatiebericht op GOV.UK te publiceren.

Geharmoniseerde normen gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU blijven de relevante normen voor het op de markt brengen van goederen in Noord-Ierland, waar de EU-voorschriften van toepassing blijven.

“Designated standards” krijgen het voorvoegsel "BS", "EN", "EN ISO" of "EN IEC". Het voorvoegsel "EN" geeft aan dat de norm door een Europese normalisatie-instelling is aangenomen. Wanneer voor de in het bericht van bekendmaking vermelde norm het voorvoegsel "EN" staat, mag in de technische documentatie naar deze versie of naar een versie van dezelfde norm met een nationaal voorvoegsel worden verwezen. De reden hiervoor is dat Europese normen op identieke wijze worden aangenomen door de 34 nationale leden van CEN en CENELEC, waaronder BSI.

Lijsten van en informatie over de aangewezen normen vindt u hier!

Was dit artikel nuttig?