ADR | Agoria
Afbeelding
Agoria
Gepubliceerd op 17/09/13 door Kevin De Ridder

(Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route)
Europese verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Wetgeving

 • Europees 
  2008/68/EG Richtlijn betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
  Nederlands - Frans - Engels

 • Federaal
  KB 28 juni 2009
  Betreffende vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen m.u.v. ontplofbare en radioactieve stoffen (geconsolideerde versie)
  Nederlands - Frans 
 • Regionaal
  KB 28 juni 2009
  Betreffende vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen m.u.v. ontplofbare en radioactieve stoffen (geconsolideerde versie)
  Vlaanderen - Wallonië 

UNECE

Was dit artikel nuttig?