Voorstel ISO-norm over ‘onderzoek, ontwikkeling en innovatie – procesmanagement’ | Agoria

Voorstel ISO-norm over ‘onderzoek, ontwikkeling en innovatie – procesmanagement’

Gepubliceerd op 16/01/13 door Dirk De Moor
De Braziliaanse Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) heeft aan de ISO (International Organization for Standardization) voorgesteld om normalisatiewerkzaamheden op te starten die moeten uitmonden in een ISO-norm over ‘onderzoek, ontwikkeling en innovatie – procesmanagement’.

Als dit zgh. ‘New Work Item Proposal’ (NWIP) wordt goedgekeurd, zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd in een projectcommissie (‘Project Committee’).

Raadpleeg hier meer achtergrondinformatie en een ontwerpvoorstel van norm 
Afbeelding
.

Via bijgaand formulier 
Afbeelding
kunt u tot uiterlijk 28 januari 2013 uw stem laten horen. U kunt ook opgeven of u al dan niet aan de totstandkoming van deze norm wilt meewerken indien het voorstel wordt goedgekeurd.

Ter informatie: CEN/TC 389 'Innovation Management' is eveneens actief op dit domein. CEN/TC 389 ontwikkelt de volgende normen:

  • Creativity Management
  • Innovation Management System
  • Innovation Management Assessment
  • Innovation Thinking
  • Intellectual Property Management
  • Strategic Intelligence Management
  • Collaboration Management

De rest is gereserveerd voor Agoria leden