Studie over de wisselwerking tussen intellectuele eigendomsrechten (IPR) en normen | Agoria

Studie over de wisselwerking tussen intellectuele eigendomsrechten (IPR) en normen

Gepubliceerd op 26/10/11 door Marc Cumps
De Europese Commissie heeft zopas het eindrapport van de in haar opdracht uitgevoerde ‘Study on the interplay between standards and intellectual property rights’ openbaar gemaakt. U kunt de tekst van dat rapport hieronder downloaden.

Het rapport schetst een actueel en kwantitatief beeld van de wisselwerking tussen intellectuele eigendomsrechten (IPR) en normen. Zowel normen als octrooien streven naar innovatie en de bevordering van marktaanvaarding. Voor het overige hebben ze echter maar weinig gemeen.

IPR in normen is dan ook een thema waarover intensief wordt gedebatteerd in de bedrijfswereld, de normalisatieorganisaties, de academische wereld en (in toenemende mate) de rechtszaal. Octrooien in gestandaardiseerde technologie is een van de vele elementen die marktspelers bij de ontwikkeling en implementatie van normen moeten aanpakken. Het fenomeen van octrooien in normen komt vooral voor in domeinen waar normen betrekking hebben op innovatieve en daarom vaak gepatenteerde technologie, zoals in het domein van informatie- en communicatietechnologie.

De openbaar gemaakte ‘fact finding’-studie in opdracht van de Europese Commissie is gebaseerd op literatuuronderzoek, analyses van de IPR-databases van normalisatieorganisaties en interviews met en enquêtes onder stakeholders. Ook het IPR-beleid van een twintigtal normontwikkelende organisaties en de daarmee gepaard gaande jurisprudentie werden onderzocht.

De studie suggereert dat als gevolg van de globalisering van actoren en de convergentie van technologieën, een oproep voor een wereldwijd perspectief op de wisselwerking tussen intellectuele eigendomsrechten en normalisatie wenselijk is.

Het beleid van de Europese Unie moet een vrijwillige, marktgedreven normalisatie blijven promoten, waarbij de normalisatieorganisaties zelf hun IPR-beleid definiëren. Normalisatieorganisaties moeten ook

De rest is gereserveerd voor Agoria leden