Wat brengt de herziening van de Machinerichtlijn? | Agoria

Wat brengt de herziening van de Machinerichtlijn?

Afbeelding
Gepubliceerd op 09/04/21 door Stephan Belaen
Op 23 en 24 maart 2021 heeft Agoria (als vertegenwoordiger van CECIMO, het Europese Comité voor werktuigmachines) deelgenomen aan de vergadering van de “Machinery Experts Group” van de Europese Commissie (EC). Het belangrijkste onderwerp van discussie was de herziening van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. De Europese Commissie presenteerde de belangrijkste hoofdpunten van de toekomstige wetgeving.

Het voorstel tot nieuwe wetgeving wordt voor eind april/begin mei verwacht en zal in een pakket komen, samen met een toekomstig wettelijk kader voor producten met artificiële intelligentie (AI).

De belangrijkste aangekondigde veranderingen waren:

  • een extra reeks eisen voor producten met nieuwe technologieën zoals AI, mens-robot interactie en cybersecurity;
  • een concept voor ingrijpende wijzigingen aan machines, met inbegrip van eisen voor fabrikanten om informatie te verstrekken aan gebruikers die een machine willen wijzigen;
  • een strengere overeenstemmingsbeoordelingsprocedure voor fabrikanten van machines die als "zeer riskant" worden beschouwd (de zogenaamde Bijlage IV-machines); hierbij zou de zelfcertificatie wegvallen indien de machine volledig volgens geharmoniseerde normen vervaardigd werd (Agoria is hier ten stelligste tegen gekant).
  • de voorkeur om digitale gebruiksaanwijzingen bij machines te verstrekken.

Uiteraard zullen deze wijzigingen de normalisatieactiviteiten inzake machineveiligheid in de komende jaren beïnvloeden.

De Agoria-groep 'Safety & Compatibility' zal de evolutie van dit voorstel nauwlettend opvolgen. Indien u interesse hebt om hier actief aan deel te nemen, gelieve dan contact op te nemen met stephan.belaen@agoria.be.

Was dit artikel nuttig?