Nieuw norminitiatief voor conditiemonitoring en -diagnose van machines met ultrasound | Agoria

Nieuw norminitiatief voor conditiemonitoring en -diagnose van machines met ultrasound

Gepubliceerd op 06/06/14 door Dirk De Moor

Doel en motivatie van het voorstel

Dit onderdeel van ISO 29821 heeft als doel om aan de ultrasound-technicus de vereisten, criteria en richtlijnen te verstrekken op basis waarvan hij de ernst van afwijkingen die met behulp van lucht- of contactgedragen ultrasound-metingen worden opgespoord, kan vaststellen of beoordelen. Ultrasound-technologie is de voorbije tien jaar uitgegroeid tot een kerntechnologie voor conditiemonitoring. Tot nog toe ontbreekt het echter aan gestandaardiseerde criteria en methodes om de resultaten van zo’n monitoring in te schatten. Dit document zou dat probleem verhelpen. 

Scope van het vooropgestelde resultaat

Dit onderdeel van ISO 29821 heeft als doel om:

  • een leidraad te zijn bij het opstellen van criteria om de ernst te beoordelen van afwijkingen die worden geïdentificeerd met behulp van lucht- en contactgedragen ultrasound;
  • een overzicht te bieden van methodes en vereisten om ultrasone onderzoeken te verrichten op machines, met inbegrip van veiligheidsaanbevelingen en bronnen van fouten.
  • Informatie te verstrekken m.b.t. de interpretatie van gegevens, beoordelingscriteria en rapportering.

Klik hier voor meer uitleg en de ontwerpnorm 

Afbeelding
. U kunt nog tot 15 juli 2014 over dit voorstel stemmen.

 

De rest is gereserveerd voor Agoria leden