Normalisatieverzoek met betrekking tot de prestatie-, veiligheids- en duurzaamheidseisen voor batterijen | Agoria

Normalisatieverzoek met betrekking tot de prestatie-, veiligheids- en duurzaamheidseisen voor batterijen

Afbeelding
Gepubliceerd op 20/01/21 door Dirk De Moor
Het strategisch actieplan inzake batterijen en de circulaire economie is een van de belangrijkste acties van het stappenplan dat in de mededeling van de Commissie "A European Green Deal" is uiteengezet.

Op 9 december 2020 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een verordening inzake batterijen en afvalbatterijen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG.

De Europese normen dragen bij tot een hoog niveau van milieuprestaties van batterijen in de hele Unie en dragen zo bij tot het vrije verkeer van deze batterijen in de Unie.

Het voorstel bevat productvereisten voor batterijen waarvoor betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare state-of-the-art meet- en beoordelingsmethoden nodig zijn om de conformiteitsbeoordeling te vergemakkelijken. 

In het ontwerp van het normalisatieverzoek worden de volgende eisen en testmethoden voorgesteld: 

  • Niet-oplaadbare batterijen voor algemeen gebruik moeten duurzaam zijn en hoge prestaties leveren. De Europese normen inzake capaciteit, minimale gemiddelde duur, vertraagde ontlading en lektests zijn daarom noodzakelijk om de duurzaamheid en de prestaties van dergelijke batterijen te controleren.
  • Oplaadbare batterijen voor industriële en elektrische voertuigen moeten duurzaam zijn en hoge prestaties leveren. De Europese normen inzake capaciteitsvermindering, verhoging van de interne weerstand, energie-efficiëntie en verwachte levensduur zijn daarom noodzakelijk om de duurzaamheid en prestaties van dergelijke batterijen te controleren.
  • Het hergebruik en de herbestemming van oplaadbare batterijen voor industriële en elektrische voertuigen.
  • Er zijn momenteel geen veiligheidsnormen op EU-niveau voor energieopslagsystemen voor stationaire batterijen die veilig moeten zijn tijdens het gebruik ervan. 

U kunt hier de Engelse versie 

Afbeelding
 en de Franse versie 
Afbeelding
van het voorstel downloaden.

Het Comité voor normen (CvD) staat op het punt om over dit voorstel te stemmen. U kunt uw opmerkingen via Agoria doorgeven aan de Belgische vertegenwoordiger in de CvD. Gelieve uw gemotiveerde opmerkingen te communiceren voor 26/01/2020.

 

Was dit artikel nuttig?