Agoria door NBN tot sectoroperator voor ISO/TC 333 Lithium aangesteld | Agoria

Agoria door NBN tot sectoroperator voor ISO/TC 333 Lithium aangesteld

Afbeelding
Gepubliceerd op 22/07/20 door Dirk De Moor
Agoria is door de NBN aangesteld tot sectoroperator voor ISO/TC 333 "Lithium".

De scope van deze onlangs gecreëerde TC is als volgt: “Normalisatie op het gebied van winning, concentratie, extractie, scheiding en conversie van lithium in bruikbare lithium compounds/materialen (met inbegrip van oxiden, zouden, metalen, masterlegeringen, lithium-ion batterijmaterialen enz.). Het werkprogramma omvat terminologie, technische voorwaarden voor levering om transportmoeilijkheden te voorkomen, eenvormige test- en analysemethoden om de algemene kwaliteit van lithiumproducten te verbeteren.

Uitgesloten: batterijen. Een batterij is een component (en geen materiaal), die direct kan worden gebruikt in elektrische voertuigen, digitale camera’s, elektrische motorfietsen, enz."

Het is de bedoeling drie categorieën normen voor lithium op te stellen:

1. Basisnormen

 • Termen en definities
 • Verpakking, markering, transport en opslag

2. Normen voor test- en analysemethoden

 • Chemische analyse van lithiumconcentraten, metalen, compounds en materialen
 • Bepaling van deeltjesgrootte, specifiek oppervlaktegebied van lithiumconcentraten

3. Productnormen

 • Normen voor lithiumproducten van stroomopwaarts concentraten tot stroomafwaarts materialen, met inbegrip van hergebruik en recyclage.

Er zal prioriteit worden gegeven aan de items in de eerste en tweede normencategorie omdat hetzelfde begrip van definities en gemeenschappelijke testmethodes van groot belang zijn voor de producenten en gebruikers van lithium wereldwijd en de basis vormen voor het opstellen van internationale lithiumnormen in de volgende fase.

De streefdatum van de NP’s is eind 2020.

Hieronder volgt een voorlopige lijst van ISO-normen die moeten worden opgesteld:

 • "Termen en definities van lithium" en "Aanduidingsysteem voor lithium";
 • "Verpakking, markering, transport en opslag van lithiumproducten";
 • "Methode voor chemische analyse van lithium ", die een reeks van 11 delen zal omvatten.
 • “Methode voor chemische analyse van lithiumcarbonaat, lithiumhydroxidemonohydraat en lithiumchloride ", die een reeks van 16 delen zal omvatten;
 • "Methoden voor chemische analyse van spodumeen- en lepidolietconcentraten”, die een reeks van 11 delen zal omvatten;
 • “Lithium”;
 • “Lithiumhydroxidemonohydraat”;
 • “Spodumeenconcentraat”;
 • “Lithiumcarbonaat van batterijkwaliteit”.

Lithium is het kleinste alkalimetaalelement en wordt veel gebruikt in traditionele industrietakken zoals glas, keramiek, petrochemie, metallurgie, textiel, synthetisch rubber, smeermiddelen en medische behandelingen. De jongste jaren neemt het gebruik van lithium voor batterij-energie, ruimtevaart en kernenergie snel toe. Lithium is een zeer belangrijk industrieel product van metaal geworden, dat bekend staat als het ‘energiemetaal van de 21e eeuw’.

Meer en meer landen zijn gaan inzien dat lithium belangrijk is in hun bevoorradingsketens. Sommige landen zoals de USA, Australië en Canada hebben hun lithiumproductie de jongste opgevoerd. Het wereldwijde bevoorradingspatroon voor lithium wordt momenteel gediversifieerd.

De lithiumbronnen in de wereld bevinden zich overwegend in zoutmeren en allerlei ertsen. De winning van lithium uit pekel van zoutmeren is grotendeels geconcentreerd in de lithiumdriehoek van Zuid-Amerika (Chili, Argentinië en Bolivië). De voorraad lithium in rotsgesteente is vooral te vinden in Australië, Canada en Afrika (Congo, Zimbabwe en andere landen).

China, Zuid-Korea en Japan zijn de voornaamste verbruikers van lithium. De internationale handel in lithium neemt aldoor toe.

De productiecapaciteit van spodumeenconcentraat bedraagt meer dan 2000kt in Australië. Chili, Argentinië en andere Zuid-Amerikaanse landen produceren meer dan 100kt LCE lithium. In China bedraagt de lithiumproductie ongeveer 167kt LCE.

Samenvattend is het de bedoeling van het TC om te starten met de ontwikkeling van internationale normen voor lithium ter bevordering van de productie, eerlijke handel en duurzame inkoop van lithium wereldwijd.

Klik hier om de presentatie over het voorstel te downloaden.

Klik hier om het voorstelformulier te downloaden.

Het voorstel werd aanvaard en Agoria werd door het NBN tot sectoroperator aangesteld.

Was dit artikel nuttig?