ITU-studie over essentiële octrooien in normen in het ICT-domein | Agoria

ITU-studie over essentiële octrooien in normen in het ICT-domein

Gepubliceerd op 09/08/14 door Marc Cumps

De studie “Understanding patents, competition and standardization in an interconnected world” van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) geeft een inleiding in de werelden van normalisatie en intellectuele eigendom en de middelen waarmee normalisatie-organisaties in het ICT-domein de raakvlakken tussen deze werelden beheren. De publicatie zet de recente toename van het aantal geschillen rond zgn. norm-essentiële octrooien  (‘standard-essential patents’, kortweg SEP's) in context en biedt de lezer een basis om de voordelen, spanningen en conflicten rond de opname van gepatenteerde technologie in normen te begrijpen.

Octrooien en normen zijn essentiële instrumenten om innovatie in de markt te zetten. Terwijl beide instrumenten tegenover elkaar lijken te staan – octrooien ter bescherming van innovatie, normen als specificaties voor wereldwijde adoptie – spelen zij een complementaire rol in het verstrekken van een basis voor iteratieve innovatie en technologische vooruitgang.

In het verleden werd gepatenteerde technologie slechts sporadisch opgenomen in normen, tegenwoordig is dat heel gewoon geworden. Dit is zeker het geval in het ICT-domein waar veel normen gebaseerd zijn op technologieën die beschermd zijn door octrooien. Dit houdt in dat de tekst van de norm zodanig is opgesteld dat het onmogelijk is om de specificaties van de norm te implementeren zonder gebruik te maken van de door het octrooi beschermde technologie.

Deze zogenaamde norm-essentiële octrooien zijn octrooien die onmisbaar zijn voor de implementatie van de norm, wat inhoudt dat een derde partij die een norm-conform product wil ontwikkelen over een licentie voor de exploitatie van de norm-essentiële octrooien dient te beschikken.

Het leeuwendeel

De rest is gereserveerd voor Agoria leden