ICT en waterbeheer: gratis technologiewachtrapport | Agoria

ICT en waterbeheer: gratis technologiewachtrapport

Gepubliceerd op 23/11/10 door Marc Cumps
De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) heeft zopas het technologiewachtrapport ‘ICT as an Enabler for Smart Water Management’ gepubliceerd. In dit rapport, dat u gratis wordt aangeboden, vindt u een antwoord op de twee volgende vragen:

  • Hoe kan ICT-technologie strategische ondersteuning bieden bij het op punt stellen van een intelligent en efficiënt waterbeheer?
  • Welke ICT-normen maken slimme waterinitiatieven mogelijk?

Slim waterbeheer is uitgegroeid tot een belangrijk politiek thema. Zoet water wordt immers steeds schaarser. De wereldwijde beschikbaarheid van watervoorraden is echter onderhevig aan heel wat factoren : economische groei, seizoensgebonden klimatologische omstandigheden, de toenemende bevolking, enz. Bovendien zorgen een aantal effecten die vermoedelijk te maken hebben met de klimaatverandering (zoals langdurige droogte en extreme weersomstandigheden) voor een verslechtering van de situatie.

Welke rol voor ICT?

De auteurs van het ITU-technologiewachtrapport zijn ervan overtuigd dat ICT in grote mate kan bijdragen tot een efficiënter waterbeheer. Het onderstaande schema vat de belangrijkste ICT-domeinen die hierbij een rol kunnen spelen overzichtelijk samen.

Normen op het gebied van noodcommunicatie, GIS, smart metering, sensornetwerken,… maken de realisatie van slimme waterprojecten mogelijk.

Download het gratis rapport 'ICT as an Enabler for Smart Water Management ' 
Afbeelding
.

Volg de normalisatie!

Bent u geïnteresseerd in ICT-gerelateerde normalisatie? Neem dan contact op met Agoria (centraloffice@ictstandards.be), dat door het NBN erkend is als sectorale operator voor normalisatieactiviteiten op het vlak van informatie- en communicatietechnologieën.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden