Agoria ICT start als sectorale normalisatieoperator | Agoria

Agoria ICT start als sectorale normalisatieoperator

Gepubliceerd op 14/01/08 door Marc Cumps
Agoria ICT is erkend als sectorale operator voor alle normalisatieactiviteiten op het domein van informatie- en communicatietechnologieën en heeft met het NBN (Normalisatiebureau / Bureau de Normalisation) een akkoord gesloten om vanaf 2008 de werkzaamheden op dit domein te beheren.

De normalisatieactiviteiten op het gebied van informatietechnologie gebeuren voornamelijk in ISO/IEC JTC1 en enkele technische comités van de ISO en CEN. De normalisatieactiviteiten op het gebied van (tele)communicatie vinden in ITU-T en ETSI plaats. Als bijlage gaat een overzicht van de normalisatiecommissies die door Agoria ICT als sectorale operator worden bestreken (zie hierna).

Een belangrijke taak van de sectorale operator is alle geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden naargelang van hun behoeften en volgens transparante spelregels in te schrijven en deel te nemen aan de normalisatieactiviteiten. De sectorale operator moet zorgen voor een transparante informatieverspreiding over nieuwe en lopende normalisatie-initiatieven. Op die manier kunnen alle geïnteresseerden hierop inspelen en aan de Belgische spiegelcomités deelnemen om hun belangen te verdedigen.

Geïnteresseerden die lid willen worden van een of meerdere Belgische spiegelcomités voor de normalisatiecommissies die in het overzicht zijn opgenomen of die bijkomende informatie willen, kunnen zich bij Agoria ICT melden (zie hierna).

Het Belgische normalisatielandschap werd grondig hervormd door de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie. De wet voorzag in de oprichting van een nieuwe dienst, het NBN (ter vervanging van het Belgisch Instituut voor Normalisatie - BIN), die de ontwikkeling van normen superviseert en het nationale contactpunt is voor de Europese resp. internationale normalisatie-instellingen CEN en ISO. Tevens gaat de wet

De rest is gereserveerd voor Agoria leden