Genderresponsieve normen | Agoria

Genderresponsieve normen

Afbeelding
Gepubliceerd op 28/06/21 door Nele Laus
De erkenning groeit dat normen niet neutraal zijn maar anders worden ervaren naargelang van het geslacht van de persoon. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat internationale normen genderresponsief zijn zodat vrouwen en mannen in gelijke mate van normalisatie profiteren. Gendergelijkheid is de vijfde van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) op de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en maakt integraal deel uit van het genderactieplan van de ISO (en het equivalent van de IEC).

In 2020 hebben de ISO en de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) onder leiding van de Joint Strategic Advisory Group (JSAG) samen richtsnoeren uitgewerkt om technische comités te helpen genderresponsieve normen te ontwikkelen. Een genderresponsieve norm geeft blijk van inzicht in fysieke verschillen en genderrollen en komt in dezelfde mate tegemoet aan de behoeften van vrouwen en mannen. In dit verband heeft de JSAG de allereerste enquête over de ontwikkeling van genderresponsieve normen gehouden bij de technische comités en subcomités van de ISO en de IEC. De enquête was bedoeld om inzicht te krijgen in de overwegingen van de sector m.b.t. gender en om te begrijpen hoe comités met dit onderwerp omgaan.

Het was ook een gelegenheid om te ontdekken hoe genderresponsiviteit werd geïntegreerd in de ontwikkeling van normen na de ondertekening door de ISO en de IEC in 2019 van de verklaring van de VN/ECE inzake genderresponsieve normen. De globale resultaten van de enquête laten zien dat bij de ontwikkeling van normen onvoldoende rekening wordt gehouden met gender en dat er nog veel werk aan de winkel is.

Wie waren de deelnemers? De technische comités en subcomités van de ISO en de IEC waren uitgenodigd om deel te nemen. In totaal gaven 356 respondenten aan hoe zij het zagen. De comités bestreken een hele reeks sectoren, van de meer traditionele technische branches tot de dienstverlenende bedrijfstakken.
25% van de respondenten gaf aan dat bij de werkzaamheden van het betrokken comité rekening werd gehouden met gender. Daarbij was de vaakst genoemde reden om rekening te houden met gender de relevantie voor de sector (25%).

De enquêteresultaten lieten duidelijk zien dat zelfs onder de comités die rekening houden met gender er maar heel weinig zijn die genderverschillen aanpakken door bewijs te verzamelen (14%) en/of geslachtsspecifieke eisen in normen op te nemen (13%).

Hoewel een aanzienlijk aantal respondenten verklaarde dat de betrokken comités genderneutrale normen ontwikkelen, laat onderzoek een genuanceerder beeld zien. In veel gevallen zijn normen die genderneutraal worden geacht vaak gebaseerd op data/studies waarin slechts één gender in aanmerking wordt genomen. Crashtestdummy's of de gevolgen van elektrocutie zijn slechts twee voorbeelden waarin dit negatieve gevolgen kan hebben voor vrouwen.
Van de comités die geen rekening houden met gender was de meerderheid van mening dat dit voor hun sector niet relevant was (79%). Respondenten merkten ook op dat het onderwerp niet werd aangekaart door de leden van de comités (50%). Een terugkerende opmerking was dat technische normen "geen genderkwestie zijn".

In de enquête werd ook gevraagd of richtsnoeren om genderresponsieve normen te ontwikkelen nuttig zouden zijn. Het is misschien niet verrassend dat de resultaten uiteenliepen naargelang het comité in zijn werkzaamheden al rekening had gehouden met gender. Slechts 31% van de comités die zich nog niet eerder over gender hadden gebogen, wenste begeleiding, tegenover 61% van de comités die hadden gezegd dat ze begeleiding nuttig zouden vinden.
Een belangrijke conclusie is dat de JSAG-enquête duidelijk maakt dat meer moet worden gesensibiliseerd voor het belang van gender bij normalisatie. De ISO en de IEC willen een meetbare positieve impact hebben op het gender in de internationale normalisatiewereld en zullen daarom data over gender in normalisatie blijven verzamelen. Dit zal helpen om een basislijn vast te stellen en meer inzicht te krijgen in de omvang van de uitdagingen, met het oog op meer genderresponsiviteit bij de ontwikkeling van normen in de toekomst.

Als u vragen hebt of de ISO en de IEC wilt helpen, kunt u een e-mail sturen naar gender@iso.org

Was dit artikel nuttig?