Evaluatie ISO/IEC en CEN ICT-normen op til - augustus 2021 | Agoria

Evaluatie ISO/IEC en CEN ICT-normen op til - augustus 2021

Afbeelding
Gepubliceerd op 23/07/21 door Karlien Erauw
Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Wenst u wijzigingen aan te brengen aan zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. Bekijk de lijst van ICT-normen van CEN en ISO commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT waarvoor tegen 20 augustus 2021 een Belgisch standpunt verwacht wordt.

Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen.

Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van de betreffende normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Voor onderstaande ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 20 augustus 2021 een Belgisch standpunt verwacht. U kunt uw feedback doorgeven aan karlien.erauw@agoria.be. U kunt bij haar ook terecht met vragen over deze normen en de normalisatiecommissies.

CEN/TC 278 Intelligent transport systems

EN 15876-1:2016  

Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and test purposes

EN 15876-2:2016  

Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite

CEN/TS 13149-8:2013  

Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 8: Physical layer for IP communication

CEN/TS 16406:2013  

Public transport - Indirect Fulfilment for Rail

ISO/IEC JTC 1 Information technology

ISO/IEC 20922:2016  

Information technology — Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1

ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC 13157-4:2016  

Telecommunications and information exchange between systems — NFC Security — Part 4: NFC-SEC entity authentication and key agreement using asymmetric cryptography

ISO/IEC 13157-5:2016  

Telecommunications and information exchange between systems — NFC Security — Part 5: NFC-SEC entity authentication and key agreement using symmetric cryptography

ISO/IEC/IEEE 18881:2016  

Ubiquitous green community control network — Control and management

ISO/IEC/IEEE 18883:2016  

Ubiquitous green community control network — Security

ISO/IEC JTC 1/SC 7 Software and systems engineering

ISO/IEC 19770-3:2016  

IT asset management — Part 3: Entitlement schema

ISO/IEC/IEEE 24748-4:2016  

Life cycle management — Part 4: Systems engineering planning

ISO/IEC 25022:2016  

Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use

ISO/IEC 25023:2016  

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality

ISO/IEC 25066:2016  

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Common Industry Format (CIF) for Usability — Evaluation Report

ISO/IEC 26551:2016 (Ed 2)  

Tools and methods for product line requirements engineering

ISO/IEC 29169:2016  

Process assessment — Application of conformity assessment methodology to the assessment to process quality characteristics and organizational maturity

ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal identification

ISO/IEC 7816-1:2011 (Ed 2, vers 2)  

Integrated circuit cards — Part 1: Cards with contacts — Physical characteristics

ISO/IEC 7816-15:2016 (Ed 2)  

Identification cards — Integrated circuit cards — Part 15: Cryptographic information application

ISO/IEC 24727-5:2011 (vers 2)  

Identification cards — Integrated circuit card programming interfaces — Part 5: Testing procedures

ISO/IEC JTC 1/SC 22 Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC TS 19216:2018  

Programming Languages — C++ Extensions for Networking

ISO/IEC TS 21544:2018  

Programming languages — Extensions to C++ for modules

ISO/IEC JTC 1/SC 24 Computer graphics, image processing and environmental data representation

ISO/IEC 18041-4:2016 (Ed 3)  

Computer graphics, image processing and environmental data representation — Environmental Data Coding Specification (EDCS) language bindings — Part 4: C

ISO/IEC JTC 1/SC 27 Security, cybersecurity and privacy protection

ISO/IEC 9796-2:2010 (Ed 3, vers 2)  

Security techniques — Digital signature schemes giving message recovery — Part 2: Integer factorization based mechanisms

ISO/IEC 9798-1:2010 (Ed 3, vers 2)  

Security techniques — Entity authentication — Part 1: General

ISO/IEC 9798-4:1999 (Ed 2, vers 4)  

Security techniques — Entity authentication — Part 4: Mechanisms using a cryptographic check function

ISO/IEC 9798-6:2010 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Security techniques — Entity authentication — Part 6: Mechanisms using manual data transfer

ISO/IEC 10118-2:2010 (Ed 3, vers 2)  

Information technology — Security techniques — Hash-functions — Part 2: Hash-functions using an n-bit block cipher

ISO/IEC 11770-1:2010 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Security techniques — Key management — Part 1: Framework

ISO/IEC 13888-2:2010 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Security techniques — Non-repudiation — Part 2: Mechanisms using symmetric techniques

ISO/IEC TS 20540:2018  

Information technology — Security techniques — Testing cryptographic modules in their operational environment

ISO/IEC 27033-6:2016  

Information technology — Security techniques — Network security — Part 6: Securing wireless IP network access

ISO/IEC TS 27034-5-1:2018  

Information technology — Application security — Part 5-1: Protocols and application security controls data structure, XML schemas

ISO/IEC 29146:2016  

Information technology — Security techniques — A framework for access management

ISO/IEC JTC 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC 23000-5:2011 (Ed 2, vers 2)  

Information technology — Multimedia application format (MPEG-A) — Part 5: Media streaming application format

ISO/IEC JTC 1/SC 32 Data management and interchange

ISO/IEC 13249-1:2016 (Ed 4)  

Information technology — Database languages — SQL multimedia and application packages — Part 1: Framework

ISO/IEC JTC 1/SC 37 Biometrics

ISO/IEC 24779-1:2016  

Information technology — Cross-jurisdictional and societal aspects of implementation of biometric technologies — Pictograms, icons and symbols for use with biometric systems — Part 1: General principles

ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud Computing and Distributed Platforms

ISO/IEC 18384-1:2016  

Information technology — Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) — Part 1: Terminology and concepts for SOA

ISO/IEC 18384-2:2016  

Information technology — Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) — Part 2: Reference Architecture for SOA Solutions

ISO/IEC 18384-3:2016  

Information technology — Reference Architecture for Service Oriented Architecture (SOA RA) — Part 3: Service Oriented Architecture ontology

ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability for and by Information Technology

ISO/IEC TS 22237-5:2018  

Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 5: Telecommunications cabling infrastructure

ISO/IEC TS 22237-7:2018  

Information technology — Data centre facilities and infrastructures — Part 7: Management and operational information

ISO/IEC 30134-2:2016  

Information technology — Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE)

ISO/IEC 30134-3:2016  

Information technology — Data centres — Key performance indicators — Part 3: Renewable energy factor (REF)

ISO/TC 36 Cinematography

ISO 7739:2016 (Ed 2)  

Cinematography — Two-track photographic analogue sound records on 16 mm motion-picture prints — Positions and width dimensions

ISO 21727:2016 (Ed 2)  

Cinematography — Method of measurement of perceived loudness of short duration motion-picture audio material

ISO/TC 204 Intelligent transport systems

ISO 13184-2:2016  

Intelligent transport systems (ITS) — Guidance protocol via personal ITS station for advisory safety systems — Part 2: Road guidance protocol (RGP) requirements and specification

ISO 24534-3:2016 (Ed 2)  

Intelligent transport systems — Automatic vehicle and equipment identification — Electronic registration identification (ERI) for vehicles — Part 3:

ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics

ISO 19134:2007 (vers 3)  

Geographic information — Location-based services — Multimodal routing and navigation

ISO 19137:2007 (vers 3)  

Geographic information — Core profile of the spatial schema

ISO/TS 19159-3:2018  

Geographic information — Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data — Part 3: SAR/InSAR

ISO/TC 215 Health Informatics

ISO/IEEE 11073-10407:2010 (vers 2)  

Health informatics — Personal health device communication — Part 10407: Device specialization — Blood pressure monito

ISO/IEEE 11073-10424:2016  

Health informatics — Personal health device communication — Part 10424: Device specialization — Sleep apnoea breathing therapy equipment (SABTE)

ISO/TS 19293:2018  

Health informatics — Requirements for a record of a dispense of a medicinal product

ISO/TS 20405:2018  

Health informatics — Framework of event data and reporting definitions for the safety of health software

ISO/TS 21089:2018  

Health informatics — Trusted end-to-end information flows

Was dit artikel nuttig?