EMC-richtlijn 2014/30/EU: nieuwe publicatie geharmoniseerde normen | Agoria

EMC-richtlijn 2014/30/EU: nieuwe publicatie geharmoniseerde normen

Afbeelding
Agoria
Gepubliceerd op 22/03/21 door Marc Cumps
Op 16 maart 2021 werd een update van de lijst met geharmoniseerde normen voor de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad.

De publicatie bevindt zich in de L-reeks van het Officieel Publicatieblad (gemeenschapswetgeving) in plaats van in de C-reeks (mededelingen en bekendmakingen) en dit via een uitvoeringsbesluit. De publicatie vermeldt enkel de wijzigingen, niet de volledige lijst van geharmoniseerde normen. 

De gepubliceerde lijst presenteert de wijzigingen in twee bijlagen: 

  • Bijlage 1: Referenties van toegevoegde geharmoniseerde normen;
  • Bijlage 2: Referenties van geharmoniseerde normen die worden ingetrokken, met vermelding van datum waarop intrekking ingaat. 

De wijzigingen hebben betrekking op multimedia-apparatuur, naderingsschakelaars, audio-, video-, audio-visuele toestellen en voor lichtbesturingsapparatuur voor professionele doeleinden.

Raadpleeg het uitvoeringsbesluit.

Was dit artikel nuttig?