Eerste ISO-norm rond ‘Indicatoren voor diensten en levenskwaliteit in steden’ | Agoria

Eerste ISO-norm rond ‘Indicatoren voor diensten en levenskwaliteit in steden’

Gepubliceerd op 18/06/14 door Karlien Erauw

De internationale normalisatie-organisatie ISO heeft op 14 mei de eerste norm rond “indicatoren voor diensten en levenskwaliteit” voor steden, gemeenten en woongemeenschappen gepubliceerd. 

ISO 37120:2014 is de eerste standaard in zijn soort waarmee steden op consistente wijze de vergelijking kunnen maken met andere steden om na te gaan hoever ze staan op het vlak van duurzame ontwikkeling van diensten en levenskwaliteit. De internationale norm kan gebruikt worden door elke stad, gemeente of overheid, ongeacht hun omvang of locatie. Hij werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij te staan in het kader van duurzame ontwikkeling.

De indicatoren situeren zich o.a. op het vlak van economie, onderwijs, energie, milieu, financiën, bestuur, gezondheid, recreatie, transport, stadsplanning, telecommunicatie en innovatie. Ze zijn specifiek uitgewerkt om de rapportering ervan zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken. Zo zijn de drie economische kernindicatoren de werkloosheidsgraad, de waarde van het onroerend goed met handels- of industriële bestemming in verhouding tot de waarde van alle onroerend goed en het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft. De norm beschrijft in detail hoe elke indicator moet berekend worden.

 Deze indicatoren en bijhorende testmethodes zijn ontwikkeld met een drieledig doel voor ogen zodat steden en gemeenten:

  • hun prestaties op het vlak van diensten en levenskwaliteit kunnen meten en daarover op jaarlijkse basis kunnen rapporteren,
  • zich naadloos onderling kunnen vergelijken en zo van elkaar kunnen leren,
  • “best practices” kunnen uitwisselen.

Agoria werd door het NBN aangesteld als sectoroperator voor ICT-normalisatie en beheert aldus via spiegelcommissies de normalisatiewerking in het domein van o.a. duurzame ontwikkeling in steden en woongemeenschappen. Leden van de Belgische spiegelcommissie voor de in 2012 opgerichte ISO/TC268 rond “Sustainable development in communities” ontvangen de werkdocumenten en hebben dus vroegtijdig zicht op de ontwikkelingen. Op dit moment start ISO/TC268 met de ontwikkeling van een nieuwe norm 37101 rond managementsystemen in hetzelfde domein.

Wilt u de normalisatiewerkzaamheden rond ISO/TC268 opvolgen of wenst u meer informatie over ISO/TC268 of ICT-normalisatie? Stuur dan een e-mail naar karlien.erauw@agoria.be.

Was dit artikel nuttig?