CEN-normen ter evaluatie tegen 21 augustus 2021 | Agoria

CEN-normen ter evaluatie tegen 21 augustus 2021

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/05/21 door Dirk De Moor
Om de vijf jaar wordt nagegaan of de Europese normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Bekijk hier welke normen momenteel aan evaluatie toe zijn. Deze systematische evaluatie is een uitgelezen moment om eventuele wijzigingen aan normen voor te stellen.

Om de vijf jaar worden de Europese normen onder de loep genomen om na te gaan of ze nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van deze normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan een norm, dan is de systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Het toepassingsdomein van de norm vindt u hier

Voor onderstaande CEN-normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria wordt tegen 21/08/2021 een Belgisch standpunt verwacht:

Reference

Title

CEN/TC 44 Commercial and Professional Refrigerating Appliances and Systems, Performance and Energy Consumption

EN 16754:2016

Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption

EN 16764:2016

Soft ice cream machines - Performance and evaluation of energy consumption

CEN/TC 69 Industrial valves

EN 736-2:2016

Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves

CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems

EN 54-28:2016

Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line-type heat detectors

CEN/TC 122 Ergonomics

EN 16710-2:2016

Ergonomics methods - Part 2: A methodology for work analysis to support design

CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys

EN 12392:2016

Aluminium and aluminium alloys - Wrought products and cast products - Special requirements for products intended for the production of pressure equipment

EN 16773:2016

Aluminium and aluminium alloys - Guideline for the production of foil-stock in the field of semi rigid foodstuff containers

EN 754-1:2016

Aluminium and aluminium alloys - Cold drawn rod/bar and tube - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

EN 755-2:2016

Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 2: Mechanical properties

CEN/TC 153 Machinery intended for use with foodstuffs and feed

EN 16743:2016

Food processing machinery - Automatic industrial slicing machines - Safety and hygiene requirements

CEN/TC 192 Fire and Rescue Service Equipment

EN 15767-3:2010

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable monitors - Part 3: Foam devices

CEN/TC 256 Railway applications

EN 14601:2005+A1:2010

Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe

EN 14750-1:2006

Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 1: Comfort parameters

EN 14750-2:2006

Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock - Part 2: Type tests

EN 16404:2016

Railway applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles

CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories

EN 1440:2016+A2:2020

LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection

EN 16728:2016+A2:2020

LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection

 

Was dit artikel nuttig?