Is de CE-markering volgens de bouwproductenverordening vereist voor alle metaalstructuren? | Agoria

Is de CE-markering volgens de bouwproductenverordening vereist voor alle metaalstructuren?

Gepubliceerd op 23/11/13 door Dirk De Moor
Er heerst veel onduidelijkheid over het toepassingsgebied van de geharmoniseerde norm EN 1090 "uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen". Die onduidelijkheid heeft vooral betrekking op het aanbrengen van de CE-markering volgens de bouwproductenverordening EU 305/2011.

Vooreerst dient u na te gaan of het over een bouwproduct gaat

Is het een bouwproduct?
Artikel 2 §1 van de CPR definieert een “bouwproduct” als elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de fundamentele eisen voor bouwwerken.

Wat is een bouwwerk?
Artikel 2 §3 van de CPR definieert “bouwwerken” als bouwkundige en civieltechnische werken. De CPR bevat geen verdere definitie van bouwkundige en civieltechnische werken. Wikipedia omschrijft civiele techniek als volgt: "Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving."

De volgende stap is de identificatie van een geharmoniseerde technische specificatie

Artikel 4 §1: Indien een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm valt of in overeenstemming is met een daarvoor verstrekte Europese technische beoordeling, stelt de fabrikant een prestatieverklaring op wanneer een dergelijk product

De rest is gereserveerd voor Agoria leden