Verwerking persoonsgegevens: wanneer en hoe aangeven bij de Privacycommissie? | Agoria

Verwerking persoonsgegevens: wanneer en hoe aangeven bij de Privacycommissie?

Gepubliceerd op 10/06/11 door Erika Buyens

Vóór uw onderneming als 'verantwoordelijke voor de verwerking' een geautomatiseerde verwerking verricht (het opnemen van persoonsgegevens in een bestand op computer), moet u die verwerking aangeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle inlichtingen uit de aangifte worden opgenomen in het openbaar register. De aangifte dient uitsluitend om een verwerking aan te geven en niet om een toelating of een machtiging aan te vragen.

Hierna vindt u meer informatie over de ‘aangifte’.

Procedure voor het indienen van een aangifte

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens kan op twee manieren worden aangegeven bij de Commissie. De verantwoordelijke voor de verwerking kan op de website van de Commissie:

  • ofwel een online formulier invullen, 
  • ofwel een formulier downloaden en printen op papier.

Voor elke aangifte is een bijdrage verschuldigd:

  • 25 euro als de aangifte elektronisch gebeurt,
  • 125 euro indien men het papieren formulier terugstuurt.

De Commissie voorziet op haar website in een specifiek e-loket dat de aangever op een gebruiksvriendelijke manier doorheen de verschillende stappen van de aangifte loodst.

Een bestaande aangifte kan ook gewijzigd of beëindigd worden. Voor een wijziging wordt echter wel een bijdrage van 20 euro aangerekend.

Binnen de drie dagen krijgt u een ontvangstbewijs van uw aangifte en binnen de eenentwintig dagen zal de Commissie u de volgende gegevens bezorgen:

  • uw persoonlijk identificatienummer (HM-nummer), 
  • het identificatienummer van uw verwerking (VT-nummer), 
  • een factuur.

Wie is bevoegd om een aangifte in te dienen?

In principe is alleen de verantwoordelijke voor de verwerking of diens vertegenwoordiger in België bevoegd om

De rest is gereserveerd voor Agoria leden