Europese ontwerpverordening databescherming: 'transparantieprincipe' en 'expliciete toestemming' | Agoria

Europese ontwerpverordening databescherming: 'transparantieprincipe' en 'expliciete toestemming'

Gepubliceerd op 12/03/12 door Erika Buyens
Zoals onlangs aangekondigd op Agoria Online heeft de Europese Commissie op 25 januari 2012 een ontwerp van verordening tot vaststelling van het algemene EU-kader voor gegevensbescherming gepubliceerd (zie verwant artikel). Deze verordening zal op termijn de gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995 moeten vervangen.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die verband houdt met het privéleven, de beroepsloopbaan of het openbaar optreden van een individuele persoon. Daarbij kan worden gedacht aan een naam, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, posts op een sociaalnetwerksite, medische gegevens of het IP-adres van een persoonlijke computer.

In een reeks artikelen lichten we enkele krachtlijnen van het ontwerp toe. Hierna bespreken we meer bepaald de “versterking van het principe van expliciete toestemming” en de “transparantie voor de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt”.

De versterking van het principe van expliciete toestemming

De ontwerpverordening versterkt de definitie van “toestemming”.

De toestemming dient volgens de ontwerpverordening immers uitdrukkelijk te worden gegeven op een wijze die de gebruiker in staat stelt om door middel van een verklaring ofwel een ondubbelzinnige, actieve handeling vrijelijk een specifieke en geïnformeerde indicatie te geven over zijn wensen. Zulke toestemming waarborgt dat personen er zich bewust van zijn dat ze toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij een bezoek aan een website op een vakje te klikken, of door een andere verklaring of een andere handeling waaruit in dit verband duidelijk blijkt dat de betrokkene instemt met de voorgestelde verwerking van zijn persoonsgegevens.

De toestemming kan dan ook niet langer “ondubbelzinning”

De rest is gereserveerd voor Agoria leden