Nieuw Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) | Agoria

Nieuw Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)

Gepubliceerd op 09/11/06 door Peter Ansoms
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) vervangt sedert 1 september 2006 het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen. Deze wijziging heeft tot doel:
  • de Europese richtlijnen en andere internationale regels sneller om te zetten;
  • op een actievere manier te voldoen aan de behoeften van de ondernemingen;
  • de communicatiemiddelen te verbeteren;
  • voorrang te geven aan de elektronische weg om merken en modellen te laten registreren, om verlengingen en wijzigingen aan te vragen...

De belangrijkste wijziging voor de deposanten heeft betrekking op het anterioriteitsonderzoek van de merken. Dat is niet langer verplicht en is dus niet gekoppeld aan het depot. Er blijft wel een facultatief anterioriteitsonderzoek bestaan – los van het depot – waarvan u de resultaten binnen 15 werkdagen ontvangt tegen betaling van een bedrag van 150 euro.

Het voor het depot verschuldigde bedrag blijft 240 euro. Het is niet langer nodig het depot te bevestigen (aangezien er geen onderzoek meer is...). Bovendien zal het Bureau nog dit jaar een elektronische variante van i-depot invoeren, aan de hand waarvan de creatiedatum kan worden vastgelegd.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) 
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR Den Haag
Tel +31 70 349 11 11
Fax +31 70 347 57 08
www.boip.intinfo@boip.int

De rest is gereserveerd voor Agoria leden