Nieuw boekdeel in Wetboek van economisch recht | Agoria

Nieuw boekdeel in Wetboek van economisch recht

Gepubliceerd op 11/06/13 door Erika Buyens
In juli 2012 besliste de regering de federale economische wetgeving onder te brengen in één Wetboek economisch recht. Er bestonden tot nu toe een hele reeks verschillende wetten, definities en sancties. Deze worden nu gebundeld in één wetboek. De codificatie van de federale economische regelgeving zal de transparantie en efficiëntie bevorderen. Er wordt een duidelijk en duurzaam wettelijk kader gecreëerd en een instrument dat de economische activiteit en groei zou kunnen stimuleren.

Boek IX ‘Veiligheid van producten en diensten’ is nu door een wet van 25 april in het Wetboek van economisch recht opgenomen. De definities die specifiek zijn voor boek IX werden tegelijk in boek I toegevoegd.

Over het algemeen neemt het nieuwe boek de bepalingen over die de veiligheid van producten en diensten verzekeren zoals ze beschreven staan in de wet van 9 februari 1994. Naast een aantal technische aanpassingen zijn er ook inhoudelijke aanpassingen en moderniseringen:

  • de gevallen waarin een product uit de handel kan worden genomen zijn beter omschreven
  • de minister krijgt de mogelijkheid tot delegatie van zijn bevoegdheid om een product uit de handel te nemen
  • de raadpleging van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten is gewijzigd.

 De datum van inwerkingtreding van deze wet zal bij KB worden vastgelegd.

Wet van 25 april houdende invoeging van boek IX "Veiligheid van producten en diensten" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht

De rest is gereserveerd voor Agoria leden