Gevolgen van de brexit voor overheidsopdrachten | Agoria

Gevolgen van de brexit voor overheidsopdrachten

Gepubliceerd op 22/02/19
Op 29 maart 2017 stelde de Britse regering de Europese Raad in kennis van haar voornemen om uit de EU te stappen. Daardoor werd de terugtrekkingsprocedure ingezet waarin artikel 50 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet. Ten gevolge van die procedure zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie uiterlijk op 30 maart 2019 verlaten, tenzij de onderhandelingsperiode m.b.t. de terugtrekking wordt verlengd of het Verenigd Koninkrijk zijn voornemen eenzijdig herroept.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden