Vrijhandelsakkoord Europa – Zuid-Korea: oorsprongsregels en controles | Agoria

Vrijhandelsakkoord Europa – Zuid-Korea: oorsprongsregels en controles

Gepubliceerd op 22/02/12 door Kevin Verbelen
De preferentiële tarieven die voor de handel tussen de EU en Zuid-Korea zijn uitgewerkt, gelden uitsluitend voor producten waarvan kan worden aangetoond dat ze van oorsprong uit een van de betrokken landen afkomstig zijn.

Sommige Europese ondernemingen werden recentelijk benaderd door de Koreaanse douane die bij hen ter plaatse controles wilde komen uitvoeren.

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea vormt echter geen juridische basis voor Koreaanse douaneambtenaren (KCS) die aanwezig zouden willen zijn bij inspecties op grond van het protocol met betrekking tot de oorsprongsregels.

Inspecties op grond van de oorsprongsregels mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de douanebeambten van de EU-lidstaten, zonder aanwezigheid van de KCS-functionarissen.

Wat controles naar onregelmatigheden op douanegebied betreft, op grond van de overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (MAA), is het volgende bepaald: “Naar behoren gemachtigde ambtenaren van een betrokken partij mogen, na instemming van de andere betrokken partij en mits inachtneming van de voorwaarden die deze laatste oplegt, aanwezig zijn bij inspecties op het grondgebied van deze laatste partij.” Aanvragen daartoe moeten gerechtvaardigd worden en vooral ook een beschrijving bevatten van de onderzoeken die al eerder werden uitgevoerd naar de betrokken onregelmatigheden op douanegebied.

Er bestaat bijgevolg geen enkele bepaling die de Koreaanse autoriteiten automatisch het recht geeft om Europese handelaars en exporteurs rechtstreeks te contacteren.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden