Hoe komen Europese besluiten tot stand? | Agoria

Hoe komen Europese besluiten tot stand?

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/04/16 door Karlien Erauw

De impact van Europese beslissingen op bedrijven is enorm en blijft groeien. Meer dan 75 % van de wettelijke eisen waaraan producten moeten voldoen worden op Europees niveau genomen.

Hoe komen deze regels tot stand?

De EU-verdragen geven aan hoe de wetgeving tot stand komt en hoe het besluitvormingsproces verloopt. Het merendeel van de EU-wetgeving wordt aangenomen door middel van de zogenaamde gewone wetgevingsprocedure. In deze procedure wordt nieuwe wetgeving door de Europese Commissie voorgesteld en door het Parlement en de Raad vastgesteld. Het Europees Parlement en de Raad buigen zich over de voorstellen van de Commissie en kunnen met wijzigingsvoorstellen komen. Als de Raad en het Parlement het niet eens worden over deze amendementen, volgt er een nieuwe behandeling in tweede lezing. 

In deze tweede lezing kunnen het Parlement en de Raad opnieuw amendementen voorstellen. Als beide instellingen het hierover eens worden, wordt het voorstel goedgekeurd. Als de instellingen geen compromis vinden, dan probeert een bemiddelingscomité nog een oplossing te vinden die in een derde en laatste lezing al of niet goedgekeurd wordt.

Belangrijkste types van regels

De belangrijkste types wetsbesluiten zijn de verordening en de richtlijn.

  • Een verordening is een wet die in alle lidstaten rechtstreeks van toepassing en bindend is. Een verordening hoeft niet door de lidstaten in nationaal recht te worden omgezet.
  • Een richtlijn verplicht de lidstaten ertoe om een specifiek doel te bereiken. Richtlijnen moeten in nationaal recht worden omgezet om effect te hebben.
Was dit artikel nuttig?