Hoe geniet u de tariefvoordelen van CETA bij uw export naar Canada? | Agoria

Hoe geniet u de tariefvoordelen van CETA bij uw export naar Canada?

Afbeelding
Gepubliceerd op 29/04/17 door Kevin Verbelen
CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, zal normaal tegen de zomer grotendeels van kracht worden. De laatste formaliteiten worden momenteel afgehandeld en ten laatste op 1 juli zouden bedrijven moeten kunnen profiteren van CETA. Maar hoe kunnen bedrijven zich daar het best op voorbereiden?

CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, zal normaal tegen de zomer grotendeels van kracht worden. De laatste formaliteiten worden momenteel afgehandeld en ten laatste op 1 juli zouden bedrijven moeten kunnen profiteren van CETA. Maar hoe kunnen bedrijven zich daar het best op voorbereiden?

Afschaffing invoerrechten is slechts één van de voordelen van CETA

Dit artikel behandelt enkel de preferentiële tarieven die krachtens CETA zullen worden toegepast op de handel in goederen. CETA bevat nog andere ingrepen die de export naar en import vanuit Canada moeten bevorderen. Deze andere voordelen van CETA zullen in latere artikels aan bod komen.

Zoals u misschien al weet, zal dankzij CETA ongeveer 99% van de tarieven tussen de EU en Canada worden afgeschaft. De meeste invoerrechten zullen direct worden afgeschaft. Voor een kleine minderheid geldt een uitdoofscenario waarbij de laatste tarieven binnen 7 jaar verdwijnen.

Voor welke goederen geldt de afschaffing van de tarieven?

De afschaffing van de tarieven geldt voor goederen die van Europese of Canadese oorsprong zijn volgens CETA.

Voor goederen die volledig in Canada of in de EU geproduceerd zijn, is het vanzelfsprekend dat zij de juiste oorsprong hebben.

Maar goederen die men koopt in bijvoorbeeld China om vanuit België opnieuw door te verkopen aan een Canadese klant, zullen niet in aanmerking komen voor de CETA-preferenties.

Veel goederen uit de technologische industrie leggen echter een complexer parcours af waarbij bewerkingen worden uitgevoerd in de EU waarbij componenten gebruikt worden die van overal ter wereld kunnen komen. Hoe kan men voor dergelijke producten bepalen of zij van Canadese dan wel Europese oorsprong zijn?

Elk handelsakkoord bevat regels volgens welke bepaald kan worden of bepaalde goederen van oorsprong zijn uit één van de verdragsluitende landen/partijen, de zogenaamde oorsprongsregels.

Die regels worden vastgelegd in een Protocol betreffende de oorsprongsregels. Die oorsprongsregels zijn soms algemeen voor grote delen van de nomenclatuur, maar ook vaak heel specifiek voor bepaalde producten tot op het niveau van de tariefpost (CN-code van 6 cijfers).

De oorsprongsregels van CETA vindt u hier. Als u wilt bekijken of de door u geëxporteerde goederen in aanmerking komen voor een preferentiële behandeling bij invoer in Canada, bekijk dan of u voldoet aan de regels die vermeld staan bij de tariefpost (douanecode) die geldt voor de goederen die u uitvoert.

Bewijs van oorsprong: registratie in REX

Vervolgens zullen economische exporterende of importerende bedrijven moeten kunnen aantonen aan de Canadese of Europese douane-autoriteiten dat de uit- of ingevoerde goederen beantwoorden aan de bepaalde oorsprongsregels.

Dit bewijs zal u kunnen leveren door een verklaring van oorsprong aan te brengen op bijvoorbeeld uw factuur. Om dit te kunnen doen moet u zich als exporteur laten registreren in het REX-systeem.

Dit is nieuw voor CETA en zal in de toekomst ook gebruikt worden voor andere vrijhandelsakkoorden.

U kan zich registreren door een aanvraagformulier in te vullen en door te mailen naar de bevoegde dienst van de Belgische douane.

In bijlage bij dit artikel vindt u een Frans 

Afbeelding
- en Nederlandstalige  
Afbeelding
versie van het aanvraagformulier.

Nadien zal u dan een REX-nummer ontvangen dat u moet vermelden op uw verklaring van oorsprong.

De tekst voor de verklaring van oorsprong vindt u hier.

Voor houders van een vergunning 'Toegelaten exporteur' geldt er een uitzondering. Tot eind 2017 hoeven zij zich nog niet te registreren en kunnen zij gebruik maken van hun vergunning om de oorsprong van hun goederen te gebruiken. Hiervoor moet echter wel een uitbreiding van de vergunning voor Canada worden aangevraagd bij de douane.

Voor meer informatie over het REX-systeem kan u terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Was dit artikel nuttig?