EU sluit vrijhandelsakkoord met Colombia en Peru | Agoria

EU sluit vrijhandelsakkoord met Colombia en Peru

Gepubliceerd op 13/04/11 door Kevin Verbelen
De onderhandelaars van de Europese Commissie, Peru en Colombia hebben tijdens een ontmoeting op 23 en 24 maart jl. in Brussel de finale versie van een ambitieus onderling vrijhandelsakkoord geparafeerd.

Met deze overeenkomst wordt een nieuw kader gecreëerd voor de handelsrelaties tussen de EU en beide Andes-landen. Zo voorziet de tekst onder meer in de afschaffing van de onderlinge douanerechten.

De parafering van de overeenkomst wordt nu gevolgd door het formele proces van vertaling, ondertekening en ratificatie, waarna ze zo spoedig mogelijk in werking zal treden.

De integrale tekst van de overeenkomst. (Engels)
Informatie over de handelsrelaties tussen de EU, Colombia en Peru. (Engels)

De rest is gereserveerd voor Agoria leden