Brexit Friday: Wat is de impact op het verkrijgen en gebruiken van in- en uitvoervergunningen? | Agoria

Brexit Friday: Wat is de impact op het verkrijgen en gebruiken van in- en uitvoervergunningen?

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/11/18 door Kevin Verbelen
Als er geen akkoord bereikt wordt over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk met daarin een transitieperiode (of indien geen verlenging van de onderhandelingen overeengekomen wordt), zal 29 maart 2019 de laatste dag zijn waarop het VK een lidstaat is van de Europese Unie. Wat is de verwachte impact op de verschillende in- en uitvoervergunningen?

Voor de in- en uitvoer van bepaalde goederen zijn er in- en/of uitvoervergunningen vereist als ze worden ingevoerd vanuit of worden uitgevoerd naar derde landen. Hoewel deze vergunningen in principe zijn gestoeld op Europese wetgeving, worden ze vaak toegekend door aangeduide nationale bevoegde overheden in de verschillende lidstaten. Meestal kan een in een bepaalde lidstaat toegekende vergunning echter ook gebruikt worden in een andere lidstaat.

Het is in principe de douane die op het moment van de in- en uitvoer controleert of er voldaan is aan de vergunningsvereiste.

Dergelijke vergunningen zijn meestal niet vereist in gevallen waarin de betrokken goederen verhandeld worden tussen lidstaten van de Europese Unie.

Er zijn onder andere vergunningen vereist voor:

  • Afval;
  • Bepaalde giftige chemicaliën;
  • Goederen geschikt voor tweeërlei gebruik;
  • Militaire goederen;
  • Goederen waarvan de in- of uitvoer soms onderworpen is aan beperkende maatregelen (sancties);
  • Ozonlaag afbrekende stoffen;
  • Voorafgaand communautair toezicht voor de invoer van staal en aluminium;
  • ...

Als het Verenigd Koninkrijk een derde land wordt, zal er in principe een vergunning nodig zijn voor het verschepen van de betrokken goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Bovendien zullen vergunningen die het VK heeft uitgevaardigd als EU-lidstaat niet langer geldig zijn om na de Brexit goederen in- of uit te voeren via een andere lidstaat.
In principe zal hetzelfde gelden voor de geldigheid in het VK van vergunningen die zijn afgeleverd door andere EU-lidstaten, al blijft het moeilijk om te voorspellen hoe het VK hiermee zal omgaan.

In sommige gevallen bestaan er bepaalde vereenvoudigingen. Zo  biedt de Uniale Vergunning EU001 een vereenvoudiging voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik (dual use) naar Australië, Canada, Japan, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Verenigde Staten en Zwitserland.

Het Verenigd Koninkrijk kan weliswaar pas aan deze lijst worden toegevoegd vanaf het de status van derde land krijgt. Bovendien vereist de toevoeging van het VK een wetswijziging waarvoor de hele wetgevende procedure moet worden gevolgd.
Momenteel lopen er weliswaar onderhandelingen over de wijziging van Verordening (EG) 428/2009. Een van de wijzigingen die besproken wordt moet het eenvoudiger maken om de lijst van bestemmingen voor de Uniale Vergunning EU001 uit te breiden. Maar het is niet gegarandeerd dat er een akkoord zal zijn over de wijziging van de verordening voor de Brexit.

De Belgische gewesten zouden ook zelf een dergelijke vereenvoudiging voor het Verenigd Koninkrijk kunnen invoeren.

De Europese Commissie heeft hierover een nota opgesteld die economische operatoren moet helpen in hun voorbereidingen. Download deze nota.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's