Brexit Friday: Waar kan u snel een basiskennis douane verwerven? Ontving u een brief van de douane? | Agoria

Brexit Friday: Waar kan u snel een basiskennis douane verwerven? Ontving u een brief van de douane?

Afbeelding
Gepubliceerd op 18/01/19 door Kevin Verbelen
Als er geen akkoord, met daarin een transitieperiode, over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd wordt (of indien geen verlenging van de onderhandelingen overeengekomen wordt), zal 29 maart 2019 de laatste dag zijn waarop het VK een lidstaat is van de Europese Unie. Dat wil zeggen dat u daarna douaneformaliteit zal moeten vervullen om uit te voeren naar het VK of in te voeren vanuit het VK.

U moet al een tripje naar Mars gemaakt hebben de afgelopen week, wil u de nieuwste ontwikkelingen in het kader van de Brexit gemist hebben. Er waren niet alleen de stemmingen in het Britse House of Commons maar ook in België gebeurde het één en ander.

Het waren vooral de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA), met haar Administrateur-Generaal Kristian Vanderwaeren en minister van Financiën Alexander De Croo die hierbij het voortouw namen. Ook Agoria nam deel aan verschillende vergaderingen over de Brexit binnen het Nationaal Forum en met de minister.

Basisopleiding Douane en Accijnzen (Universiteit Antwerpen)

De minister van Financiën en de AADA hebben er onder andere de nadruk op gelegd dat heel wat bedrijven vanaf 30 maart 2019 voor het eerst geconfronteerd zullen worden met douaneformaliteiten en dat de bedrijven zich daarop moeten voorbereiden.

De administratieve voorbereidingen hiervoor zijn uiteraard nodig maar het is uiteraard ook sterk aangewezen om er als bedrijf voor te zorgen dat u beschikt over medewerkers met een basiskennis douane.

Ook als u nu al reeds internationaal handel drijft maar een sterke toename van het aantal douaneaangiften verwacht na de Brexit is het interessant om uw basiskennis bij te schaven of te heropfrissen.

De AADA organiseert samen met de Universiteit Antwerpen opnieuw de Algmene Module van de Permanente Vorming Douane en Accijnzen. Dit is een 8-daagse opleiding die doorgaat tijdens de week van 25 februari en de week van 18 maart.

Minimumvereiste voor deelname aan de algemene module is het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, mits voorafgaande toelating, een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring.

Deze opleiding zal later dit jaar ook georganiseerd worden door l'Université de Liège.

U vindt meer informatie in deze brochure 

Afbeelding
 of op de website van de Antwerp Tax Academy.

Toekenning EORI-nummer van ambtswege

De Europese douanewetgeving legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren aan de hand van een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Deze marktdeelnemers dienen zich slechts in één enkele lidstaat te laten registreren. Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU.

In een vorig artikel kon u lezen dat u zo snel mogelijk een EORI-nummer moest aanvragen bij de AADA als u handel wil (blijven) drijven met het VK maar geen andere partners buiten de EU heeft.

Ondertussen heeft de AADA een versnelling hoger geschakeld en heeft men beslist om alle bedrijven waarvan, op basis van de BTW-administratie, geweten is dat ze handel drijven met het VK maar die nog niet beschikken over een EORI-nummer van ambtswegen een EORI-nummer toe te kennen.

De AADA heeft al de betrokken bedrijven hierover aangeschreven. In deze brief vraagt de AADA hen te laten weten wie de contactpersoon binnen uw bedrijf zal zijn in het kader van de toekenning van dit EORI-nummer.

De AADA zal de bedrijven die onder deze scope vallen en de grootste volumes verhandelen met het VK ook telefonisch contacteren.

Een blog gemist?

Was dit artikel nuttig?