Wat Agoria vindt over de auteursrechtenvergoedingen | Agoria

Wat Agoria vindt over de auteursrechtenvergoedingen

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/07/21 door Nele Laus
Het actieplan van 7 juni 2021 van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wil het fiscaal stelsel van de auteursrechten minder ruim toepassen. In fiche 2 van het plan 'Beperken van de misbruiken inzake de regeling voor de auteursrechten' wordt vastgesteld dat de aangiften zeer sterk gestegen zijn tot 200 miljoen euro en dat er ook veel aanvragen zijn bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen.

Het Ministerieel Comité stelt daarom voor om het toepassingsgebied te beperken door activiteiten die geen “werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten” uit te sluiten. Daarbij wordt in eerste instantie ontwikkeling van software geviseerd. 

Het schrappen van de ontwikkeling van software uit het toepassingsgebied van het afzonderlijk belastingregime van de vergoedingen voor auteursrechten houdt voor de betrokken bedrijven een belangrijke en ongelegen belastingverhoging in. In tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt, gaat dit niet om een anti-fraudemaatregel. Softwarebedrijven kunnen volkomen wettelijk van dit regime gebruik maken, wat werd bevestigd door de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Indien het de bedoeling is om het toepassingsgebied te verduidelijken en voor meer rechtszekerheid te zorgen en frauduleus gebruik van het stelsel te verhinderen, dan is Agoria graag bereid om hierover constructief voorstellen te doen. Het schrappen van software uit het toepassingsveld daarentegen voert een ongelijke en discriminerende fiscale behandeling in van inkomsten uit auteursrecht.   

De voorgestelde belastingverhoging op ICT-bedrijven komt ongelegen. Voor de relance van de economie en voor een structurele verhoging van productiviteit zijn innovatieve softwarebedrijven onontbeerlijk. De voorgestelde belastingverhoging zal het aantrekken van hoogtechnologische medewerkers nog meer bemoeilijken. 

Indien de regering werk maakt van de beloofde globale hervorming van de personenbelasting is Agoria bereid om mee te werken aan een juiste en billijke belasting van de vergoedingen voor auteursrecht waarbij ook rekening wordt gehouden met het fiscaal aanmoedigen van innovatie.  Met de momenteel eenzijdig voorgestelde belastingverhoging kunnen we evenwel niet akkoord gaan. 

  • Het gebruik van het stelsel door softwarebedrijven is geen fraude.  
  • Het uitsluiten van de ICT-sector creëert een ongeoorloofde discriminatie. 
  • De auteursrechtenvergoedingen zijn wel degelijk onderworpen aan sociale zekerheid. 
  • De hoge belastingdruk op beroepsinkomsten moet binnen een transparante globale hervorming van de personenbelasting worden aangepakt.  

Het actieplan van 7 juni 2021 van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voorziet voor de uitwerking van de maatregelen inzake de regeling van auteursrechten overleg met de betrokken sectoren. Agoria staat in direct contact met de verschillende federale beleidsbepalers.

Download hier het volledige standpunt van Agoria.
 
Was dit artikel nuttig?