Beperking aftrek autokosten volgens CO2-uitstoot ook van toepassing op terugbetaalde autokosten | Agoria

Beperking aftrek autokosten volgens CO2-uitstoot ook van toepassing op terugbetaalde autokosten

Gepubliceerd op 06/05/08
Sinds 1 april 2008 is het aftrekpercentage van 75% voor kosten van personenwagens, wagens dubbel gebruik en minibussen niet meer van toepassing. Het bedraagt voortaan 60, 70, 75, 80 of 90% naargelang van de CO2-uitstoot van de betrokken voertuigen.

Kamerlid Hendrik Bogaert vroeg op 13 maart 2008 aan de minister van Financiën of voormelde fiscale aftrekbeperking ook geldt voor de autokosten die aan derden, waaronder werknemers, worden terugbetaald (dit zijn dan bijv. als vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever terugbetaalde kilometervergoedingen).

Het Kamerlid wees er ook op dat dit voor de betrokken bedrijven extra administratieve en financiële lasten zou meebrengen.

De minister van Financiën antwoordde dat de fiscale aftrekbeperking ook geldt voor aan derden terugbetaalde autokosten. Bijgevolg moeten ook de kilometervergoedingen naargelang van de CO2-uitstoot van de betrokken wagens worden ingedeeld om in de vennootschapsbelasting het bedrag van de verworpen uitgaven te kunnen bepalen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden