Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 'schoolverlaters' | Agoria

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor 'schoolverlaters'

Gepubliceerd op 16/09/08
Op de bezoldigingen die in oktober, november en december 2008 aan bepaalde jonge werknemers (de zgn. ‘schoolverlaters’) worden betaald, moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden voor zover:
  • ze in oktober, november of december in het kader van een arbeidsovereenkomst beginnen te werken
  • hun bruto belastbaar loon (dus na afhouding van de persoonlijke SZ-bijdragen) niet meer dan 2225 euro per maand bedraagt
  • ze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van een wachtuitkering (werkloosheid) met uitzondering van de wachttijd
Deze vrijstellingsmaatregel bestaat al meerdere jaren en is ingegeven door het feit dat betrokkenen uiteindelijk in de personenbelasting voor aanslagjaar 2009 geen belasting zullen hoeven te betalen omdat  de belastingvrije som 6150 euro (netto-belastbaar) voor inkomstenjaar 2008 bedraagt.

Uiteraard moet vanaf januari 2009 wel bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden