Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek & ontwikkeling (O&O) | Agoria

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek & ontwikkeling (O&O)

Afbeelding
Gepubliceerd op 19/01/21 door Tom De Wit
In België bestaan verschillende maatregelen die tot doel hebben activiteiten van onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Eén van deze maatregelen betreft de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Heeft uw bedrijf O&O-programma’s met een looptijd van meer dan 12 maanden lopen? Dan volgt hier een belangrijke update.

Vanaf 1 januari 2014 moeten bedrijven die toepassing willen maken van voormelde maatregel een aanmelding van hun O&O-project(en) en/of -programma(’s) verrichten bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (hierna: ‘BELSPO’).

Veel bedrijven kregen de afgelopen week een e-mail van BELSPO. De boodschap is bedoeld voor de bedrijven die één of meer O&O-programma’s, en in het bijzonder O&O-programma’s met een looptijd van meer dan 12 maanden, hebben lopen. De e-mail luidt:

‘Mevrouw, Mijnheer,

In toepassing van de aanmeldingsplicht van O&O-programma's bij BELSPO (art. 275/3 WIB) raden we u aan om een kopie te maken van het bestaande programma (of meerdere bestaande programma's) voor 2020 en dit gedurende 2021 te actualiseren.

Hiervoor kiest u het programma 2020 in de lijst van programma's die u reeds heeft aangemeld bij BELSPO en klikt vervolgens op de kopieerknop.

Vervolgens past u de data aan (01/01/2021 tot 31/12/2021) en pas zo nodig in de loop van het jaar de wijzigingen aan het programma en de erbij betrokken kenniswerkers (met functie, diploma,...) aan.

Maak deze kopie nog deze maand januari aan.

Vriendelijke groet,

fiscal@belspo.be 
bedrijfsvoorheffing O&O - Federaal Wetenschapsbeleid (belspo.be)

Voormelde boodschap is ingegeven als reactie op problemen waarmee sommige bedrijven worden geconfronteerd gedurende een fiscale controle. Sommige controleurs betwisten, volgens ons soms ten onrechte, de rechtsgeldigheid van de elektronische BELSPO-aanmelding van O&O-programma’s. De verwerping van de elektronische aanmelding kan zeer zware financiële gevolgen hebben. In voorkomend geval vordert de fiscus immers de terugbetaling van de genoten vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, vermeerderd met nalatigheidsinteretsen. In sommige gevallen gaat de fiscus bovendien 5 jaar terug in de tijd.

Het is dan ook raadzaam om een positief gevolg te geven aan het bericht van BELSPO en, in voorkomend geval, de kopie van de elektronische aanmelding van uw O&O-programma('s) nog deze maand januari 2021 te maken.

Wij raden u ten stelligste aan om van deze gelegenheid gebruik te maken om de elektronisch verwerkte informatie na te kijken en te actualiseren waar nodig. In dit verband raden wij u aan om, behoudens de beschrijving van de generieke O&O-strategie van uw bedrijf en de bondige beschrijving van het O&O-programma met een verantwoording van het O&O-karakter ervan, ook een lijst van de O&O-deelprojecten te vermelden die gedurende het jaar 2021 binnen het aangemelde O&O-programma uitgevoerd zullen worden.

Indien de benaming van deze O&O-deelprojecten wordt hernomen in uw tijdsregistratiesysteem, kan u in geval van een belastingcontrole, een direct verband aantonen van de geregistreerde O&O-tijd waarvoor u de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toepast, en het bij Belspo aangemelde O&O-programma.

Was dit artikel nuttig?