Fiscale behandeling van materieel en outillering in Vlaanderen | Agoria

Fiscale behandeling van materieel en outillering in Vlaanderen

Gepubliceerd op 27/03/08 door Tom De Wit
Sedert 1998 geldt in het Vlaams gewest een vrijstelling van onroerende voorheffing (OV) voor nieuw materieel en outillering (het materieel en de outillering die aanleiding geven tot een verhoogd kadastraal inkomen of waarvoor voor de eerste keer een kadastraal inkomen wordt toegekend).

Voor het materieel en de outillering die niet zijn vrijgesteld, wordt een negatieve indexeringscoëfficiënt toegepast, zodat de OV wordt bevroren op het niveau van 1997.

Het Ministerieel Besluit van 3 maart 2008 (BS van 13 maart 2008) stelt deze coëfficiënt voor het aanslagjaar 2008 vast op 0,8167. De OV voor het Vlaams gewest voor het aanslagjaar 2008 is dus gelijk aan het normale percentage voor het Vlaams gewest (2,50%) maal 0,8167, hetzij 2,04 (tegenover 2,08 vorig jaar).

Volgens een ontwerp van lokaal pact tussen het Vlaams gewest en provincies en gemeenten zouden nieuw materieel en outillering worden vrijgesteld van OV (zie verwant artikel).


Verwant artikel

De rest is gereserveerd voor Agoria leden