Geschenken en geschenkcheques: wat is de invloed van de btw? | Agoria

Geschenken en geschenkcheques: wat is de invloed van de btw?

Gepubliceerd op 24/11/08
Nu de eindejaarsperiode nadert, duikt weer de vraag op wat de invloed van de btw is op de waarde van geschenken en geschenkcheques voor de werknemer.
 • Geschenkcheques
  • Als de werkgever een geschenkcheque koopt, dan betaalt hij géén btw op de waarde van de cheque (bijvoorbeeld € 35). De werkgever betaalt alleen btw op de 'verwerkingskosten' die de uitgever van de geschenkcheques hem aanrekent.
  • De werknemer kan met zijn geschenkcheque bijvoorbeeld een boek kopen van maximaal 35 euro incl. btw.
  • De waarde van dit boek 'exclusief 6% btw' (6% van € 35 = € 1,98) is dus € 33,02.

 • Geschenken
  • Als de werkgever voor zijn werknemers bijvoorbeeld een boek koopt, dan betaalt hij via de factuur enerzijds de prijs van het boek en anderzijds de btw.
  • Soms rijst de vraag of het grensbedrag voor zo'n geschenk (bijvoorbeeld € 35) dan inclusief of exclusief de btw is.
  • Het grensbedrag geldt voor de prijs inclusief btw: m.a.w. het totaalbedrag van de factuur mag niet hoger liggen dan € 35.
  • Op die manier krijgt de werknemer een boek ter waarde van maximum € 33,02, d.i. net hetzelfde als wat hij met een geschenkcheque van € 35 kan kopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een sociaal adviseur van uw regionale:

De rest is gereserveerd voor Agoria leden