BEPS: aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen | Agoria

BEPS: aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen

Gepubliceerd op 12/07/16 door Bartel Van Dyck

Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. 4 juli 2016) voert aanvullende rapporteringsverplichtingen in inzake verrekenprijzen voor Belgische groepsentiteiten van multinationale groepen

Om het uithollen van de belastbare basis en het verschuiven van de winst naar landen met een gunstiger belastingregime (in het Engels “Base Erosion and Profit Shifting” (“BEPS”)) door internationale bedrijven te bestrijden, heeft de OESO in opdracht van de G20, een actieplan ontwikkeld. Het gecreëerde actieplan bestaat uit 15 verschillende actiepunten die grotendeels gegroepeerd kunnen worden onder:

  1. een verhoogde coherentie in nationale regels;

  2. het verbeteren van bestaande internationale regels; en

  3. een verhoogde internationale transparantie.

Actiepunt 13 van het Actieplan, dat onder hoger vermeld punt van de verhoogde internationale transparantie gesitueerd kan worden, roept op om de bestaande regels inzake verrekenprijsdocumentatie te herzien

Met de programmawet van 1 juli 2016 implementeert België het hoger vermelde actiepunt 13 in de Belgische wetgeving. De nieuwe regelgeving, die van toepassing is op de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2016, schrijft voor Belgische groepsentiteiten van multinationale groepen volgende verrekenprijsdocumentatie voor:

  1. Het landenrapport (country-by-Country Report)

  2. Het groepsdossier (Master file)

  3. Het lokaal dossier (Local file)

De vereiste documenten mogen, naast de gebruikelijke Belgische landstalen, ook in het Engels worden opgeleverd. 

Landenrapport

Elke Belgische groepsentiteit die de uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep is (en in sommige gevallen ook een Belgische groepsentiteit die niet de uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep is), moet binnen 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode bij de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden