Aftrek voor innovatie-inkomsten en computerprogramma’s | Agoria

Aftrek voor innovatie-inkomsten en computerprogramma’s

Gepubliceerd op 31/01/17 door Bartel Van Dyck

Op basis van het wetsontwerp zal de aftrek voor innovatie-inkomsten, die de aftrek voor octrooi-inkomsten zal vervangen, ook van toepassing zijn voor inkomsten uit een auteursrechtelijk beschermd computerprogramma

Aftrek voor innovatie-inkomsten 

De aftrek voor innovatie-inkomsten wordt berekend aan 85% van het deel van de netto-inkomsten dat uitsluitend betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten en dat vervolgens wordt vermenigvuldigd met een breuk. 

Om de netto-inkomsten die uitsluitend betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten te berekenen worden de bruto-inkomsten uit de intellectuele eigendomsrechten verminderd met uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking hebben op de in aanmerking komende intellectuele rechten, uitgaven voor de verwerving van intellectuele eigendomsrechten en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd door verbonden en niet-verbonden ondernemingen. 

De breuk waarmee de netto-inkomsten van de intellectuele eigendomsrechten worden vermenigvuldigd is de volgende: 

(A + B) x 1,3*

A + B + C + D 

Waarbij,

A = Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht en die zijn gedaan door de vennootschap voor de door de vennootschap zelf uitgevoerde activiteiten van onderzoek en ontwikkeling;

B = Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht en die door de vennootschap werden betaald aan een niet-verbonden onderneming (of aan een verbonden onderneming, voor zover deze onderneming de ontvangen vergoedingen zonder marge doorstort aan een niet-verbonden onderneming) 

C = Uitgaven voor de verwerving van het intellectueel eigendomsrecht;

D = Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht die

De rest is gereserveerd voor Agoria leden