Nieuw: financiële steun voor export en internationale investeringen | Agoria

Nieuw: financiële steun voor export en internationale investeringen

Gepubliceerd op 08/01/09
Zowel gewestelijke agentschappen (FIT, Brussel Export, Awex) als federale instellingen verstrekken tal van subsidies en voorzien in verschillende steunmaatregelen om de export en internationale investeringen van Belgische bedrijven te bevorderen.

Deze subsidies en maatregelen blijken echter vaak weinig of niet bekend te zijn. Daarom hebben we ze op Agoria Online in de nieuwe rubriek 'International business'> 'Steunmaatregelen' op een rijtje gezet.

De steunmaatregelen zijn gerangschikt per type (prospectie, financiering, risicodekking...) en beleidsniveau (gewestelijk-federaal).

Financiële steun voor export
  • Opleiding, organisatie van een exportdienst en strategiebepaling
  • Prospectie en bewerking van buitenlandse markten
  • Steun aan buitenlandse kopers van Belgische uitrustingsgoederen
  • Financiering van het bedrijfskapitaal
  • Financiering van klantenkrediet
  • Verzekering van commerciële en politieke risico's van kredieten op meer dan twee jaar
Financiële steun voor internationale investeringen
  • Haalbaarheidsstudies voor investeringen in ontwikkelingslanden
  • Inbreng van financiële middelen
  • Verzekering van politieke risico's van internationale investeringen
Ga naar de rubriek Steunmaatregelen.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden