Aftrek voor octrooi-inkomsten: FAQ op website FOD Financiën | Agoria

Aftrek voor octrooi-inkomsten: FAQ op website FOD Financiën

Gepubliceerd op 21/06/08 door Peter Ansoms
Vanaf aanslagjaar 2008 geldt een bijzonder gunstige fiscale regeling voor nieuwe octrooi-inkomsten, d.w.z. inkomsten van octrooien die niet vóór 1 januari 2007 zijn gebruikt voor de verkoop van goederen of diensten aan onafhankelijke derden.

De winst van Belgische vennootschappen en inrichtingen van buitenlandse vennootschappen niet-inwoners wordt verminderd met 80% van de octrooi-inkomsten. Daardoor bedraagt het belastingtarief voor netto octrooi-inkomsten slechts 6,80% (80% van 34%).

Meer uitleg in vraag- en antwoordvorm vindt u op www.fiscus.fgov.be.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden