Regelgeving & normen

Het expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie verstrekt advies over algemene reglementering, technische regelgeving en normalisatie op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau. De specialisten van het expertisecentrum leveren individueel advies op maat en organiseren daarnaast ook heel wat collectieve acties (opleidingen, seminaries,...).

Regelgeving & normen


Nieuws