Europese Commissie publiceert eindrapport van studie in verband met uploaden van software naar radioapparatuur | Agoria

Europese Commissie publiceert eindrapport van studie in verband met uploaden van software naar radioapparatuur

Gepubliceerd op 12/11/21 door Marc Cumps
De Europese Commissie heeft een externe studie laten uitvoeren als input voor haar initiatief om te beoordelen of en in welke mate er regelgeving nodig is om te waarborgen dat radioapparatuur gedurende de volledige levenscyclus conform blijft wanneer er bepaalde software wordt geüpload. Het eindverslag beveelt een combinatie aan van zelfregulering en regelgeving op basis van artikel 4 van de radioapparatuurrichtlijn, m.a.w. het verstrekken van informatie over de conformiteit van combinaties van radioapparatuur en software.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden