Vernieuwd bandenetiket voor nieuwe banden die in EU worden verkocht vanaf 1 mei 2021 | Agoria

Vernieuwd bandenetiket voor nieuwe banden die in EU worden verkocht vanaf 1 mei 2021

Afbeelding
Gepubliceerd op 23/04/21 door Sébastien Paternotte
Het doel van het energie-etiket voor banden dat in 2012 werd ingevoerd is om de prestaties van banden op het gebied van brandstofefficiëntie, rolgeluidemissies en remmen op nat wegdek in heel Europa op dezelfde, heldere manier te classificeren. Het etiket helpt consumenten bij hun aankoopbeslissing met het oog op een lager brandstofverbruik, lagere kosten en minder vervuiling.

In het Europees beleidskader voor klimaat en energie met een blik op 2030 is brandstofefficiëntie van doorslaggevend belang om de emissies van de vervoerssector te verminderen. En banden zijn verantwoordelijk voor 20 tot 30% van het brandstofverbruik van voertuigen, voornamelijk als gevolg van de rolweerstand.  Het was dan ook nodig om de regels, die in 2009 bij Verordening (EG) nr. 1222/2009 werden vastgesteld, te herzien en te vervangen door bijgewerkte voorschriften in het kader van de nieuwe Verordening (EU) nr. 2020/740

Wat zijn de voornaamste veranderingen in de etikettering van banden?

  • Krachtens de nieuwe verordening is etikettering verplicht voor alle banden van auto's, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en aanhangwagens (voertuigcategorieën M, N en O).
  • Er worden vijf energie-efficiëntieklassen voor rolweerstand gedefinieerd, van A (meest efficiënt) tot E (minst efficiënt).
  • De grip op nat wegdek gaat van A (korte remweg op nat asfalt) tot E (langste remweg).
  • Er wordt gewerkt met rolgeluidsemissiesklassen van A tot C i.p.v. geluidsgolven. De gemeten waarde in dB(A) wordt gehandhaafd.
  • Optioneel (naast het geluidspictogram) kan alleen een pictogram worden toegevoegd m.b.t. de grip bij ijzel (symbool: ijs-stalagmiet) en/of hevige sneeuw (symbool: drie pieken en sneeuw).
  • De QR-code is bedoeld om aanvullende informatie uit een databank van de Europese Commissie te verstrekken.

Afbeelding

Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor leveranciers en verdelers van voertuigen?

  • Vóór de verkoop moeten ze klanten het etiket tonen van de banden die bij het voertuig worden aangeboden of daarop zijn gemonteerd evenals alle relevante technische reclamemateriaal en,
  • moeten ze ervoor zorgen dat het productinformatieblad beschikbaar is, in gedrukte of elektronische vorm (bijv. in de databank).

Door geharmoniseerde en aanvullende informatie te verstrekken, biedt het nieuwe etiket consumenten de mogelijkheid om brandstofefficiëntere, duurzamere, veiligere en geluidsarmere banden te kiezen.

Was dit artikel nuttig?