Drie belangrijke nieuwe VN-verordeningen in werking getreden | Agoria

Drie belangrijke nieuwe VN-verordeningen in werking getreden

Gepubliceerd op 18/02/21 door Sébastien Paternotte
Op 22 januari 2021 zijn verordeningen in werking getreden betreffende cyberveiligheid (UN R155), software-updates (UN R156) en geautomatiseerde rijstrookbewakingssystemen (UN R157). Dit is een belangrijke stap voor de automobielindustrie aangezien die verordeningen, die in 54 landen wereldwijd van toepassing zijn, ertoe zullen bijdragen dat het aspect cyberveiligheid van voertuigen beter wordt geregeld.

Het doel van Verordening UN R157 is om voorschriften vast te leggen voor de homologatie van systemen voor geautomatiseerde rijstrookbewaking (ALKS – Automated Lane Keeping Systems), dit zijn geautomatiseerde rijsystemen van het derde niveau.  Die voorschriften hebben betrekking op veiligheid, systemen voor dataopslag in het kader van geautomatiseerd rijden – een soort zwarte doos die gegevens m.b.t. het systeem en het gebruik ervan bewaart – en bewaking van de bestuurder.

Het ALKS controleert de laterale en longitudinale bewegingen van het voertuig gedurende langere periodes zonder dat de bestuurder hoeft in te grijpen. Zodra het systeem wordt ingeschakeld, wordt het voertuig erdoor gestuurd.

Er moet op worden gewezen dat ook het Man-Machine Interface-aspect (MMI) is gereglementeerd om verkeerd gebruik door de bestuurder te voorkomen, wat een primeur is in een verordening betreffende de goedkeuring van voertuigen.

Deze verordening is een nieuwe stap in de homologatie van geautomatiseerde voertuigen.  Om absolute veiligheid te garanderen, is het ook van essentieel belang dat de boordsystemen worden beschermd tegen iedere vorm van hacking.

Dat is het voorwerp van Verordening UN R155, die betrekking heeft op cyberveiligheid.  Deze verordening voorziet o.a. in een audit om na te gaan hoe robuust de cyberveiligheidsmaatregelen zijn die de fabrikanten hebben genomen en verplicht om risicobeoordelingen uit te voeren en deze up-to-date te houden.

Ten slotte bevat het regelgevingspakket ook nog Verordening UN R156, die bedoeld is om een techniek te reglementeren die steeds vaker in de automobielsector wordt gebruikt, nl. de bijwerking van software op afstand (Over the Air – OTA).  Omdat de technologie in geautomatiseerde rijsystemen zich heel snel ontwikkelt, is het gebruikelijk dat het voertuig updates krijgt zonder dat je bij de dealer hoeft langs te gaan. 

Deze verordeningen bieden nieuwe perspectieven voor de goedkeuring van geavanceerde technologieën dankzij harmonisatie van de regelgeving en effenen het pad voor meer geautomatiseerde voertuigen op onze wegen.

Was dit artikel nuttig?