RoHS-richtlijn 2011/65/EU: Nieuwe publicatie geharmoniseerde normen | Agoria

RoHS-richtlijn 2011/65/EU: Nieuwe publicatie geharmoniseerde normen

Gepubliceerd op 29/05/20 door Marc Cumps
Op 19 mei 2020 werd een update van de lijst met geharmoniseerde normen voor de RoHS-richtlijn gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, en dit volgens de nieuwe procedure die vorig jaar werd ingevoerd.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden