Europese Commissie publiceert resultaten van onderzoek Laagspanningsrichtlijn | Agoria

Europese Commissie publiceert resultaten van onderzoek Laagspanningsrichtlijn

Afbeelding
Gepubliceerd op 14/09/21 door Marc Cumps
Volgens de Commissie sluit de Laagspanningsrichtlijn (LVD 2014/35/EU) nog altijd aan bij haar doelstellingen. Daarnaast worden op dit ogenblik nog andere richtlijnen geëvalueerd of herzien. U krijgt van ons een overzicht van de beoordelingsinitiatieven tijdens het webinar "CE Marking Directives electrotechnical products: an update" op 18 oktober 2021 in het kader van het Acumen-event van Agoria.

Wat zijn de doelstellingen van de Laagspanningsrichtlijn?

De richtlijn heeft twee hoofddoelstellingen: 

  1. Ervoor zorgen dat elektrisch materiaal veilig is voor mensen, huisdieren en goederen.
  2. Het vrij verkeer van de producten op de interne markt garanderen.

Mooie Europese meerwaarde

De Europese Commissie heeft de werking van de richtlijn beoordeeld en haar bevindingen in een werkdocument gepubliceerd.

Het resultaat is dat de richtlijn relevant, doeltreffend, efficiënt en coherent is en ze een Europese meerwaarde biedt! Er zijn wel specifieke problemen aangetoond.

  • Sommige stakeholders stellen voor om derden verplicht te laten participeren wanneer het gaat om producten die kunnen worden aangemerkt als producten met een groot risico. De meeste stakeholders zijn echter positief over de huidige conformiteitsprocedure. Bovendien wordt in de Laagspanningsrichtlijn geen onderscheid gemaakt tussen risicoklassen.
  • De marktdeelnemers zouden de invoering van internetgebaseerde oplossingen voor markering en documentatie op prijs stellen. Consumenten daarentegen zijn van mening dat de informatie daardoor minder gemakkelijk te vinden en te begrijpen zou worden.
  • Er zijn nog problemen i.v.m. de coherentie met de Machinerichtlijn en de richtlijn Radioapparatuur. De stakeholders zouden daarover meer klaarheid willen.  Het voorstel van herziene Machinerichtlijn heeft tot doel meer duidelijkheid te verschaffen over de wisselwerking tussen de Laagspanningsrichtlijn en de Machinerichtlijn. In de beoordeling wordt echter niet aangegeven dat een samenvoeging van de Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Radioapparatuur voordelen zou bieden.
  • Verschillende stakeholders stellen voor om eventueel producten met een heel lage spanningsdrempel op te nemen (momenteel zijn die producten van de Laagspanningsrichtlijn uitgesloten). Over dit punt is er echter geen consensus en niets wijst er duidelijk op dat een dergelijke wijziging gunstig zou zijn.

Enkele andere problemen

Er zijn nog andere problemen vastgesteld, maar die vallen buiten het toepassingsgebied van de Laagspanningsrichtlijn.

Het markttoezicht wordt niet als doeltreffend beschouwd om de richtlijn uit te voeren en de naleving ervan te verzekeren. De ontwikkeling van de e-commerce brengt in dit verband nog meer uitdagingen met zich mee.

Praktisch

Tijdens het webinar "CE Marking Directives electrotechnical products: an update" (in het Engels) op 18 oktober 2021 om 13 uur krijgt u een overzicht van de initiatieven inzake beoordeling (LVD, EMC, RoHS,...) en herziening (GPSD, MD) en van initiatieven waaraan wordt gewerkt (RED).

Wilt u erbij zijn op het seminar van 18 oktober om 13 uur? Schrijf u dan hier in. Dit webinar maakt deel uit van het event Acumen.
Was dit artikel nuttig?